Nummõr' 324
Joulukuu 16. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Hää jutt tulõ iks elost
 • Uudissõ
   
 • Vanal Võromaal peetäs kodoeläjit inämb ku muial Eestin
 •  
 • Salmivõistlus tõi vihutävve salmõ
 • Jutuvõistlus
   
 • Uma Lehe jutuvõistlusõ juttõst
 •  
 • Uma Lehe 2014. aasta suurõ jutuvõistlusõ avvohinna
 • Elo
   
 • Landi Tiit: opma piässi iks kodokandin
 •  
 • Joulukink võissi olla uma
 •  
 • Sügävide juttõ meistre
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Sügävide juttõ meistre
  Kalkuna Mati 17.09.1941–12.12.2014
   
  Sainakell Mati sälä takan om suurõ jutumeistre jaos saisma jäänü. No kõnõlõs tä lugusiid säälpuul, noilõ tõisilõ.

  Mati jutu olli lihtsist a ́sost, a sügävä mõttõga. Tihtsäle olli tegeläse hariligu inemise, a säälsaman ka pini, hobõsõ. Noist jutõst tull ́vällä ka hariligu inemise sükäv siseilm. Tunnus, et inemise, a mille mitte ka kodoeläjä sisse minek oll ́tuu, miä Matilõ jutustajana huvvi pakk ́. Ja
  tuunäütäs,ettegooll ́suurõ kirämehega.

  Uma Lehe jutuvõistlusõl lei Mati iks üten. 2009. aas- tagal võitsõ tä jutuvõistlusõ kogoni är jutuga «Saima». Tuu oll ́ illos jutt väiku tütrigu ja hobõsõ umavahõlidsõst läbikäümisest.

  No saa Mati ummi jut- tõ kõnõlda ummi velliga, naabrikülä mehe Tiksi Otiga ja tõisi säälpoolitsidõ sõpru- tutvidõga.

  Maapäälitsit asjo, nigu näütüses kella üleskäänd- mist, toimõndasõ perrä- tulõja edesi.

  UL
   
   
   
  Hää lugõja!
  Järgmäne Ume Leht
  tulõ 6.01.2015!
  Ilosit pühhi!
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin