Nummõr' 324
Joulukuu 16. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Hää jutt tulõ iks elost
 • Uudissõ
   
 • Vanal Võromaal peetäs kodoeläjit inämb ku muial Eestin
 •  
 • Salmivõistlus tõi vihutävve salmõ
 • Jutuvõistlus
   
 • Uma Lehe jutuvõistlusõ juttõst
 •  
 • Uma Lehe 2014. aasta suurõ jutuvõistlusõ avvohinna
 • Elo
   
 • Landi Tiit: opma piässi iks kodokandin
 •  
 • Joulukink võissi olla uma
 •  
 • Sügävide juttõ meistre
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Joulukink võissi olla uma
   
  Leimanni Eve

  Joulukink võisi olla uma ja hää – et kingiraha lääsi uma kandi inemiisile.

  Võrol saa käsitüüd mitmõst kotussõst. Tambergi Aino härgütäs Võromaa käsitüümeistrit jouluaos ummi töid vällä tuuma. Minevä aasta oll’ timä Jüri uulidsa kunsti- ja käsitüüpoodi näütüs-müügi teemas «Valgõ», timahava om «Verrev».

  Aino ütel’, et kaubas omma lännü puust soolavaka, rõivast kotikõsõ tsäihaino jaos, käsitüükaardi, veidükese ka maalõ ja graafikat. A käüdäs ka niisama näütüst kaeman.

  Vanan polikliinigumajan 3. kõrra pääl oll’ joulukuu edeotsan tõist aastat käsitüü müügikotus. Silmä jäivä käsitüükaardi, ummamuudu pärliist lilli ja villapildi, midä oll’ ka kõgõ inämb ostõtu. Kitsiku Lolita opas’ sääl ka villapilte tegemist.

  Koridori tõsõn otsan Aila Näpustuudion om uma joulukava käümän. Tüütarõ omma õdagist ka suurilõ. Latsi tettüisi pehmide eläjide valik om suur ja kaardi saat kah mano.

  Pernaanõ Kikka Aila ütel’, et kaubas läävä häste kaardi, poni, suurõmba pupe. A «firmamudel» – unõingli, miä jouluaigu saa häste kah jouluinglis üteldä, haardas jo näpu vaihõlt nigu aholämmi sai.

  Näpustuudio unõinglide hääd minekit kitt ka Musta Kassi poodi müüjä. Tuun Võro liinan teedä kingipoodin omma häste kaubas lännü ka suka-kinda (ka pinikarvast koetu), kirälidse kampsi, keraamiga, närdsuvaiba, Navitrolla kruusi.

  Polikliinigu edimädse kõrra päält Saagu Valgusõ poodist saa väiku raha iist sukkõ-kindit ja hää tundõ, et olõt kah uma osa häätegemiste andnu.

  Täämbädsel pääväl om suur osa kaubandusõst jo internetti kolinu. Mol’ovihun (Facebook) jäi silma lehekülg «Puidust sõrmused», kost saa telli esitettüid puust sõrmussit, miä omma puulvääriskivvega ilosas tettü.

  Savikunstnigest om uma põnnõv käekiri Räpinä naasõl Reismaa Marjul. Käekiri ka pia kõgõ õgvõmban mõttõn: tälle miildüs käekujuliidsi asju tetä. Mol’ovihun saa noid nätä lehe pääl «Marju Reismaa tarbekunsti näitus».

  Ülepää tasus otsi Räpinä loomõmajast vällä kasunuidõ meistride loomingut, ku om huvi midägi vahtsõt ja esimuudu kingis osta.
   
  Hüvvi suuvõga puuas’akõsõ pasva kinkmises.
  Leimanni Eve pilt
   
  Vahtsõt: puust sõrmussõ.
  Leimanni Eve pilt
   
  Hää lugõja!
  Järgmäne Ume Leht
  tulõ 6.01.2015!
  Ilosit pühhi!
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin