Nummõr' 76
Lehekuu 10. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Päti veivä muudsa mesipuu
 •  
 • Kõva laulupoisi tulõva maalt
 •  
 • Lätimaalt või osta ruustlit
 •  
 • Saa oppi rahvapille
 • Elo
   
 • Alpinisti õrna hingega imä
 •  
 • Ilvesse Aapo imä taht hindäette tegutsõ
 • Märgotus
   
 • Tammõ Tarmo: kõikiga tulõ häste läbi saia!
 •  
 • Imä om õks kõgõ kallimb, kukki tä ei olõ alasi kõgõ ilusamb ja targõmb
 • Kagahiiq
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
  Imä, imäkene
   
  Imä om õks kõgõ kallimb, kukki tä ei olõ alasi kõgõ ilusamb ja targõmb
    
   
  Kalkuni Kalev, katõ latsõ esä
   
  Ku tahat immä kittä vai mälestä, piät lugõma Gustav Suitsu «Kerkokellä», sõs nakkas imä õkvalt ikma ja saat esi kah ikkõ. Egäl inemisel om jo imä. Suurõmbalt jaolt omma inemise tedä es'ki nännü. Imä om õks kõgõ kallimb, kukki tä ei olõ alati kõgõ ilusamb ja targõmb. Ja uma lats' om õgalõ imäle kõgõ kallimb, kukki tä ei olõ tuu kõgõ parõmb ja kõvõmb. Tuu asi tetti mullõ selges edimädsen tüükotussõn – seto koolin.

  Kolmkümmend aastakka tagasi keeleti koolin är latsi istma jättä. Ja pois'kõsõ es opi inämp üleültsegina mitte, teivä koeruisi. Talvõni kannati ma vällä, sõs lätsi kõgõ hullõmba poisi kodo api ots'ma. Edimält kullõldi minnu viisakalt, sõs kiteti: «Ku sääne tüü om valit, sõs piät tuud ka tegemä ja esi toimõ tulõma. Ja kõik'.»

  Tõestõ, kar'alaudan olõssi lehmäga vas't parõmbalõ toimõ saanu, palk oll' kah parõmb. Ütel tõõsõl noorõl oppajal läts' viil hullõmbalt. Täl oll' klass' juhata ja tä läts' kodosid «külästämä». Üte halva pois'kõsõ puul oll' imä väega oppaja puult. Nä võti katõkõistõ: «Määne sa olõt. Imä om su valuga ilmalõ kandnu, a sa…» Oppajapreili käve kõik' külä läbi ja iksõ egän koton. Ku imäkese tõnõ päiv kokku saiva, võeti kuul' jutus. «Kagost ütel' – valuga olõ ma su ilmalõ toonu, a sa…» Tõõnõ imäkene ütel', et näide puul oll' tuusama jutt. Ja sõs löüti: «Kost tä mi vallu tiid, hindäl olõ-õi latsigi!»

  Tuust pääle oll' mul teedä, et üts'ki imä ei piä umma last halvas. Ja ku ma olli koolijuhataja, es looda ma, et üts'ki imä umma last karistas. Ku sääne tüü om valit… Mõnikõrd sai latsi koeruisist kõnõldus, ku nuu väega liialõ lätsi, et imäkene olõs kah informeerit… Ja tuu asi ei muutugi. Lats' um imä süäme man. Õgaalati. «Su kässi lehmä-pini laknu, a uma poig es anna suud.»

  Kõgõ ilusamb laul imäst? Minu jaos jälki Setomaalt. Uusvada miihi kuur' laulsõ «Vana imäkene, kuas hällüs tuu hämärügene?» Säitsmekümne-aastadsõ mehe lauli ja iki esi. Ütlemädä illos.

  Aga õga imä piät meelen pidämä ka Tammsaarõ mõistujuttu kaarnast ja timä pojõst. «Midä sa mullõ vanutsin päivin lupat?» «Kõgõ pehmembä rõipõ tuu ma sullõ.» Ja imä visas' tuu poja jõkkõ. Alalõ jätse tä tuu poja, kiä naardsõ: «Sullõ? Mitte midägi. A mul tulõva hindäl poja ja ma kasvada nuu üles.»

  Ütski imä olõ-õi ütsindä. Riik' um alati kuvõrd avitanu. Tasulda algharidus ja… Vinne aigu saiva latsõ kooli aol poolõ hinnaga bussin sõita. Riik' hoitsõ leevä hinna kunstligult madala. Odavamp leeväpäts' ja tühi putõl' olli üte hinnaga. Nüüd mastas egäle latsõlõ toetust, et päävän saat pätsi leibä osta. Mõni vald mass kuulisõidu kah kinni. Ja imä saa palka! Üts'tõist kuud. Tuud om vähä, a midägi õks. Ku mu provva Vinne aigu tütre sünnüt', anti tälle kats' retseptitähte, minka lubati apteegist 200 grammi vatti ja tõist samapall'u oliiviõlli osta. Apteegin naarõti. Vatti es olõ. Tsõdsõ sai kõik' õks tutvuisiga vällä osta.

  Ku pois'kõnõ sündü, oll' jo Eesti vabariik' ja es anda üttegi retsepti. Mul õnnõstu valuutat tiini ja pakk' kohvi osta. Tuu iist anti luba sünnütämise man rüüki nigu jõvvat. Tõisil es lubata tuudki… A õks saiva latsõ ilmalõ tulla.

  Pall'u jõudu egäle imäle latsi kasvatamisõs!
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Kõik' om võimalik. Ilmvõimalda as'a võtva lihtsäle inämb aigu!

  Keemiäprohvesri Tenno Toomas oppas olõma ettevõtlik (Universitas Tartuensis)

   
   Uma Lehe sõbõr!