Nummõr' 324
Joulukuu 16. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Hää jutt tulõ iks elost
 • Uudissõ
   
 • Vanal Võromaal peetäs kodoeläjit inämb ku muial Eestin
 •  
 • Salmivõistlus tõi vihutävve salmõ
 • Jutuvõistlus
   
 • Uma Lehe jutuvõistlusõ juttõst
 •  
 • Uma Lehe 2014. aasta suurõ jutuvõistlusõ avvohinna
 • Elo
   
 • Landi Tiit: opma piässi iks kodokandin
 •  
 • Joulukink võissi olla uma
 •  
 • Sügävide juttõ meistre
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Sõaväeküdsäjä
   
  No om uma mekk jäl avvo seen: märdikuul oll’ Uma Meki laat, vällä tull’ võrokõisi söögiraamat. No omma joulupekril käe-jala tüüd täüs…

  A 80 aastakka tagasi, Eesti Vabariigi edimädsel aol, olli uma süük ja leib kah väega hinnan. Võrol oll’ sis suur sõaväeliin ja sõamiihil värski leevä iso kah suur.

  Ku parhilla tuvvas sõaväeossa leibä riigihankõ võitnust suurõst tehassõst, sis vanastõ oll’ 7. jalaväerügemendin uma leeväküdsäjide üksüs. Leibä küdseti päämidselt Võrol Kreutzwaldi 1 (inneskine sõakomissariaat). Sääl oll’ leeväahi. Leib sõidutõdi säält Taara kasarmidõ mano ja värski leevä hõng hõl’osi läbi liina.

  A suvõl sõit’ leeväküdsäjide üksüs üten väeosaga laagrihe, päämidselt Petseri lähküle Lõunalaagrihe. Hobõsidõga tuudi sinnä ka välä-leeväahi.

  Leib küdseti kandiliidsi pannõga. Egä leevä pääle tetti «kaubamärk» – nummõr 7.

  7. jalaväerügemendi pekri oll’ Kausi Theodor. Abilidsõ olli aotiinjä.

  Seo kaart panti posti 28.07.1925 Irboskan, postivagunihe.

  Theodor kirot’ kodotsilõ umast elost. Kuna puhkust luuta es olõ, sis oll’ küsümüs, kuna kododsõ jäl küllä tulla saava.

  Sõaväepekril oll’ tegemist ka jouluaol: sõavägi kinkse sis vaesõmbilõ latsilõ makõt kraami, pipõrkoogi küdseti muidoki esi. Sõamehe käve latsilõ pilli kah mängmän.

  Ruusmaa Arthur,
  Võromaa muusõumi päävarahoitja
   
  7. jalaväerügemendi leeväküdsäjide ütsüs Lõunalaagrin 1925. aastal. Ederian kesken pekri Kausi Theodor.
  Võromaa muusõumi pilt
   
  Hää lugõja!
  Järgmäne Ume Leht
  tulõ 6.01.2015!
  Ilosit pühhi!
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin