Nummõr' 324
Joulukuu 16. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Hää jutt tulõ iks elost
 • Uudissõ
   
 • Vanal Võromaal peetäs kodoeläjit inämb ku muial Eestin
 •  
 • Salmivõistlus tõi vihutävve salmõ
 • Jutuvõistlus
   
 • Uma Lehe jutuvõistlusõ juttõst
 •  
 • Uma Lehe 2014. aasta suurõ jutuvõistlusõ avvohinna
 • Elo
   
 • Landi Tiit: opma piässi iks kodokandin
 •  
 • Joulukink võissi olla uma
 •  
 • Sügävide juttõ meistre
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Jutuvõistlus nigu jõuluvana kingikott
   
  Uma Lehe jutuvõistlus om nigu jõuluvana kingikott – kõgõ oodat põnõvusõga, mändsit juttõ seokõrd lukõ saat.

  Seost kõrrast jäi kummitama üts lausõ ütest jutust: pöörädse luu as’aosalinõ kiildse taast juhtumisõst kõnõlõmisõ 50 aastas är. Õkva nigu riigisalahusõga tetäs!

  Jutu autor kand’ seod luku hindäga üten kõik nuu 50 aastakka. No om aig täüs saanu ja tä pand’ jutu kirja. Õnn, et tälle anti tervüst ja elopäivi tuu aig är uuta. A jutt om hää ja pia saati tuud Umast Lehest lukõ.

  Hää jutt om pall’o väärt. Ku ti elon om midägi esierälist juhtunu, pankõ kimmähe lugu kirja. Eski ku kõrraga taha-i tuud võistlusõlõ saata, hoitkõ jutt aoluu jaos alalõ. Ja ku tulõ õigõ aig, sis võiti iks är kah saata.
   
  Hää lugõja!
  Järgmäne Ume Leht
  tulõ 6.01.2015!
  Ilosit pühhi!
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin