Nummõr' 323
Joulukuu 2. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Savvusann UNESCOn!
 • Uudissõ
   
 • 130aastanõ Kanepi segäkuur laul võidulaulu
 •  
 • Tetäs vahtsõnõ ristipuu-kaart
 •  
 • Võrokõisi söögiraamat ja arotus
 •  
 • Sari Meeme juttõ kogo
 •  
 • Tarton kõnõldas Lõuna-Eesti rahvaperimüsest
 • Märgotus
   
 • Ilvesse Evelin: mul om Võromaalt pall’o mälehtüisi
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Savvusann – mi uma sann
 •  
 • Aasta vanaimä hoit nii ummi ku tõisi latsi
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Sari Meeme juttõ kogo
   
  Põlva kihlkunnast peri kirämiis Sari Meeme (77) pand’ kaasi vaihõlõ uma edimädse jutukogo «Eloh ikäv ei nakka!»

  Elopõlinõ zootehnik, Võromaalt Setomaalõ Verskahe elämä lännü miis kirotas uman raamatun esimuudu juhtumiisist hindä ja tõisi elon.

  Juhtumisõ omma elo egäst nukast: rukkalännüst söögikiitmisest kolhoosilauda-vipõruisini, pulmõst matussini. Juttu om eski tõsõ ilma sõnomist.

  Uma Lehe 2012. aastaga jutuvõistlusõl sai Sari Meeme jutt «Surma märk» seletämäldä väe juttõst kolmanda kotussõ.

  2013. aastaga jutuvõistlusõl oll’ timä jutt «Hädä ülemõistusligõ jõudõga» tõsitsidõ vai nal’aliidsi juttõ siän häädüselt tõnõ. «Ärimiis» oll’ häädüselt tõnõ kauplõmisõ-jutt.

  Sari Meeme om ka luulõtaja.

  UL
   
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin