Nummõr' 323
Joulukuu 2. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Savvusann UNESCOn!
 • Uudissõ
   
 • 130aastanõ Kanepi segäkuur laul võidulaulu
 •  
 • Tetäs vahtsõnõ ristipuu-kaart
 •  
 • Võrokõisi söögiraamat ja arotus
 •  
 • Sari Meeme juttõ kogo
 •  
 • Tarton kõnõldas Lõuna-Eesti rahvaperimüsest
 • Märgotus
   
 • Ilvesse Evelin: mul om Võromaalt pall’o mälehtüisi
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Savvusann – mi uma sann
 •  
 • Aasta vanaimä hoit nii ummi ku tõisi latsi
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kirä
   
  Rahvahääletüsest

  Ettepanõk nr 1

  Võru-Väimälä tii pääle tetäs vägevät ringliiklust, postament om joba olõman. Arutimi bussijuhiga, et lakõvõitu postament ei passi, tullu määnegi kuju tetä.

  Kuna vällämaal käünü inemise omma vällä targutanu, et Eestin om käünü hirmus naistõrahviide rõhkmine ja arvada käü kongi edesi, sis ollu igäveste paslik sinnä ringi keskele panda mõni naistõrahva kuju, nii kallist materjaalist ku vähägi saa. Tävveste sobilik ollu Katariina II, vanõmbiide meeste jutu perrä üts igäveste kimmäs naanõ. Hää käega näüdänü tä Võru poolõ ja sõnum ollu kõigilõ selge: poisi, tan om Võru liin, ma asudi timä.

  Kui aga russofoobia ei lupa tuud teos tetä, võinu panda ka Koidula. Ainult et Koidulal ollu kats kätt Võru poolõ sirutõt. Sõnum siingi selge: Vidri, ma tulõ!

  Rõugõn, näet, imäkene vahis mäe otsast, kus on, kus on turvakodu? Õkva vesi tulõ silmä, ku kaet. Ega ti ei taha nõrgõmba olla ku Rõugõ mehe (naasõ)? Teke rahvahääletüs (Internetin)!

  Ettepanõk nr 2

  Mu tõnõ ettepanõk pututas jäl naisi. Ma olõ tähele pandnu, et ahistamisest saa egä naistõrahvas esimuudu aru. Mõnt võit kolm kõrda järjest ahista, ei tii vällägi. Mõni kaibas su edimädse kõrra peräst kohtulõ.

  Võinu jo peris ilma ahistamalda ellä, aga mõnikõrd ei saa, näütüses täüs bussin, ku kiäki taht tagapuult inne maha minnä ku edepuul saisja.

  Mis sis saa, ku olt joba edeussõ manu trüginü ja sääl tulõ miilde, et sälläkott värskiide killõga jäi bussi tagaotsa? Sis tulõ viil kats kõrda ahistõda ja tuu tege kokku kolm kõrda. Mõnõ kannatasõ tuu vällä, aga rahvas lätt meil keskeltläbi iks ega aastaga inämb närvi.

  Asja olõs är lahendanu väiku rinnamärgikõnõ, kon kolm rohilist A-d tähendänü, et võitki kolm kõrda ahista. Vastavalt sis ka kats ja üts A-d. Kel närvi peris läbi, või olla läbikriipsutõt verrev A. Asi tulõs panda rahvahääletüsele, inne ku ilda.

  Antsa valla miis
  Pikki hiussidõ ja kõva helüga Antsla valla mehe nimi om toimõndusõlõ teedä.


  Ärke uskõ kõkkõ!

  Loi Maalehest luku haiguisi ärhoitmisõst. Hiitü väega Mõtsamoori jutu pääle, et piimä miiga tohe-i suu sissegi võtta.

  Tuu om õkva risti vasta Kaika Laine oppusõlõ: külmetüse vasta avitas mesi kas piimä vai rasvaga. Uskõ iks Kaika Laine ja maarahva tarkust, mitte tiiä-i kost võetuid «tiidmiisi».

  Jüvä Linda Navi küläst
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin