Nummõr' 323
Joulukuu 2. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Savvusann UNESCOn!
 • Uudissõ
   
 • 130aastanõ Kanepi segäkuur laul võidulaulu
 •  
 • Tetäs vahtsõnõ ristipuu-kaart
 •  
 • Võrokõisi söögiraamat ja arotus
 •  
 • Sari Meeme juttõ kogo
 •  
 • Tarton kõnõldas Lõuna-Eesti rahvaperimüsest
 • Märgotus
   
 • Ilvesse Evelin: mul om Võromaalt pall’o mälehtüisi
 •  
 • Kirä
 • Elo
   
 • Savvusann – mi uma sann
 •  
 • Aasta vanaimä hoit nii ummi ku tõisi latsi
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  hää inemine
   
    
  Raha-hädä
   
  Käve EMO-n. Eräkõrralidsõ meditsiini osakunnan. Vastavõtumass oll’ viis eurot.

  Ütli, et kõtt om pikembät aigu kinni ja haltas. Mullõ anti tuup kõtu vallalõtegijäga, kästi vetsu minnä ja hindäle p...e tsusada. Ja sõs kalitorri pingi pääle istu.

  15 minodi peräst tull’ tohtri ja küsse, kuis om. Ma olli vaiki. Es julgu hengädägi. Täüs sittu pelksi. Tohtri kai, ütel’, et ma või minnä, ei olõ midägi eräkõrralist. Joosi kemmerguhe.

  Koton nakas’ süänd vaivama. Ma massi viis eurot, tuu iist oll’ nigu veidü saadu. Ja naksi mõtlõma, et mis sis saa, ku ma infarktiga piäs minemä, sis tuu tohtri mullõ väidse vai…

  Õdagu oll’ kõtt jäl kinni ja halut’. Mõtli, et ei lää. Massulda arstiaig om kats kuud, massulinõ kats päivä, eräkõrralinõ sitminõ viis eurot. Mõtli, et kallivõitu, teemi kõrra nädälin.

  Katskümmend eurot või kuun massa, tuu om esiki odavamb ku Elion. Õnnõ aolehe tulõ kotost üten võtta – eräkõrralidsõ meditsiini osakunnan ei olõ pääle poti midägi. Esiki ust es olõ iin – õnnõ kardina. Üts vinne vanamutt hüpäs’ sisse ja röögät’: «Oi gospodi!»

  Inemise omma joba tuu pääle kadõhõ, et kellelgi nii häste lätt, et tä hindäle massulist sitmist saa lupa. Vanastõ oll’ tuu kõva miis, kiä pulli är vei ja Moskvitši ost’. Elo lätt edesi, piakõsõ visatas joba peerähtämise iist võhl pilk pääle.

  Mul om veidükese hallõ. Et kõik om rahas käänetü. Et inemiisil om õnne üts murõ – raha. Õnnõ üts rõõm – raha. Ja et kõigilõ hätile om õnnõ üts välläpäsemine perrä jäänü – raha. Väega kurva mustri perrä olõmi elämä pantu.

  Hää inemine om hoobis kapital. Kuigimuudu tulõ seo süstem varramba või ildamba niimuudu ümbre tetä, et su rikkus ei olõnõ mitte tuust, pall’o sa müüt ja vahetallitajas olõt, a ku hää inemine olõt. Ja pall’o hindäst tõisilõ annat.

  Ja tuu ei olõ su hindä üldä. Hariligu inemise, kiä su ümbre omma, pandva paika, kuimuudu sul minemä nakkas. Käänät sitta, käänät hindäle, annat hindäst hääd, saat samma vasta. Nii lätt, varramba vai ildamba.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin