Nummõr' 322
Märdikuu 18. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Lihaeläjä-äri kasus
 • Uudissõ
   
 • Tsensuur: rahvalõ jäeti valimises õnnõ kats Võro koolinimme
 •  
 • Uma Pido sääd lava pääle Põlvast peri näütlejä ja lavastaja Tootsi Kristo
 •  
 • Savvusannapäiv Pokumaal
 • Märgotus
   
 • Vahtsõliina noorõ kotost, jäämisest ja minemisest
 •  
 • Apteek tohtri iist?
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Näütemängu kooliluuja avvus
 •  
 • Kanepi nuuri kultuuritego
 •  
 • Lõunaeestikiilne aabits 200
 •  
 • Esieräline Virunuka tahrakalmatu sai teedüstahvli
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Savvusannapäiv Pokumaal
   
  Savvusanna kuuntüükogo kuts 27.11. kellä 14 aigu Urvastõ kihlkunda Pokumaalõ sannapääväle.

  Suidusannu kuuntüükogo iistvidäjä Eichenbaumi Külli kõnõlõs savvusanna-tegemiisist märdipääväst märdipääväni. Midä oll’ nätä-kuulda üleilmalidsõl sannakongressil, seletäs Mooska talo pernaanõ Veeroja Eda.

  Vanaajamaja mehe kõnõlõsõ tuust, kuis vällämaalasõ suidsusanna ehitivä.

  Arotusõtsõõr om tuust, kuimuudu latsilõ kõnõlda ja opada suidsusannakombit.

  Päävä lõpus mintäs sanna kah.

  Savvusannapäivä tugõ Rahvakultuuri Keskus Vana Võromaa kultuuriprogrammist.

  Teedüst ja kirja panda saa tel 5661 1924 (Eichenbaumi Külli), kylli.eichenbaum@gmail.com.

  UL
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin