Nummõr' 322
Märdikuu 18. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Lihaeläjä-äri kasus
 • Uudissõ
   
 • Tsensuur: rahvalõ jäeti valimises õnnõ kats Võro koolinimme
 •  
 • Uma Pido sääd lava pääle Põlvast peri näütlejä ja lavastaja Tootsi Kristo
 •  
 • Savvusannapäiv Pokumaal
 • Märgotus
   
 • Vahtsõliina noorõ kotost, jäämisest ja minemisest
 •  
 • Apteek tohtri iist?
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Näütemängu kooliluuja avvus
 •  
 • Kanepi nuuri kultuuritego
 •  
 • Lõunaeestikiilne aabits 200
 •  
 • Esieräline Virunuka tahrakalmatu sai teedüstahvli
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Tsensuur: rahvalõ jäeti valimises õnnõ kats Võro koolinimme
   
  Harju Ülle

  Mitmõ tunnõdu võrokõsõ ei piä õigõs, et Võro vahtsõlõ riigigümnaasiumilõ saa valli õnnõ vanna Kreutzwaldi nimme vai sis nimme Võru gümnaasium.

  Kukki konkursilõ pakuti ka näütüses kirämiihi Jaigi ja Adsoni, lõõdsakuninga Teppo ja tõisi nimmi, ruuksõ komisjon nuu inne rahvahääletüst vällä.

  «Kreutzwaldi nimi passis mu jaos külh, a mis mõtõt oll’ sis ülepää nimekonkurssi ja rahvahääletüst kõrralda?» küsse kirä- ja spordimiis Contra.

  «Mu meelest võinu olla Jaigi vai Käisi nimeline kuul (Riigigümnaasium tulõ Käisi oppajidõ seminäri majja – UL),» märgot’ kirämiis Kaplinski Jaan. «Käisi Johannes oll’ jo peris tunnõt koolimiis-pedagoogikatiidläne. Ja Kreutzwaldi nimme om mu meelest ka küländ egäl puul pruugitu.»

  «Ma olli kah kunagi Volodja Dubinini nimelidse pioneerimalõva liigõ,» tõi sääne nimevaliminõ Räpinä loomõmehele Ilvesse Aapolõ miilde nõuka-ao.

  «Meil om iks demokraatia ja sändsel tsensuuril om halv mekk man,» märke rahvaperimüse tiidjä, aasta kodanikus valitu Kõivupuu Marju. «Tego om jo vahtsõ riigigümnaasiumiga terve Võromaa jaos, nimevaliminõ om üts osa identiteedi luumisõ protsessist ja piässi iks tõisilõ kah sõnna andma. Ku Kreutzwaldi nimi om rahva meelest nii hää ja kimmäs, sis valitas seo nigunii vällä. Arvada sis nuu komisjoni inemise pelgäse, et ei olõ nii kimmäs.»

  «Olõmi terve komisjoniga kimmä, et alalõ jäänü nimmi seen om tuu, midä tugõ kõgõ suurõmb jago rahvast,» kaits Võro liinapää Allasõ Anti nimmi vällävalimist. «Jätimi vällä nuu, midä või-olla kümnendik rahvast väega tulitsõlõ toetas, a tõsõ omma jäl väega kõvva vasta – es taha rahvast tüllü aia.»

  Allasõ Anti jutu perrä oll’ tõnõ põhimõtõ, et nimi võissi olla kimmähe köüdetü Võro liinaga (kukki gümnaasiummi oodõtas opilaisi tervest maakunnast ja kavvõmbastki).

  Siski lupa liinapää, et vahtsõ Võro riigigümnaasiumi ja ka põhikooli nimi olõ-i otsani lukun. «Panõmi külh mõlõmbalõ koolilõ rahvahääletüse võitnu nime är. A ku koolirahvas ja latsivanõmba nakkasõ edespite määnestki tõist nimme suuvma, sis mi kätt ette ei panõ.»

  Põhikooli nimega tekk’ komisjon sammamuudu: saa valli kah õnnõ Kreutzwaldi (vai Kreutzwaldi hõigunimme Lauluisa) ja Võru põhikooli nimme.

  Võro riigigümnaasiumi ja põhikooli nime rahvahääletüs käü kodolehe www.voru.ee pääl.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin