Nummõr' 322
Märdikuu 18. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Lihaeläjä-äri kasus
 • Uudissõ
   
 • Tsensuur: rahvalõ jäeti valimises õnnõ kats Võro koolinimme
 •  
 • Uma Pido sääd lava pääle Põlvast peri näütlejä ja lavastaja Tootsi Kristo
 •  
 • Savvusannapäiv Pokumaal
 • Märgotus
   
 • Vahtsõliina noorõ kotost, jäämisest ja minemisest
 •  
 • Apteek tohtri iist?
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Näütemängu kooliluuja avvus
 •  
 • Kanepi nuuri kultuuritego
 •  
 • Lõunaeestikiilne aabits 200
 •  
 • Esieräline Virunuka tahrakalmatu sai teedüstahvli
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kiri
   
  Noorõao sanditaminõ

  1965. aasta kadriõdagu olli ma kolhoosin autu pääl tüün. Tuul aol oll’ sääne kõrd, et autu olliva üüse hindä puul kotun. Ummi töid ja sõitõ võisõ tetä, a kavõmbalõ sõidus pidi lupa küsümä.

  Meil oll’ ka kats Kurõnurmõ nuurmiist tüül: Aadu ja Kalju. Kaupliva minnu, et läämi katrisanti. Ma olli nõun ja sõitsõmi Udsalilõ. Säält tull’ viil nuuri pääle, ütel oll’ pill kah.

  Sandiimäs sai Aadu imä, tä oll’ kõgõ vanõmb. Kävemi tarõst tarrõ, karglimi ja laulsõmi. Egält puult anti midägi ja lõpun jõudsõmi Kurõnurmõ vällä. Sinnä jäivä tõsõ maaha, mi Aadu ja Kaljuga sõitsõmi kodu.

  Hummuku andsõ esimiis autojuhtõlõ kõva koosa: kes sõitsõ üüse Udsali ja Kurõnurmõ kandin ümbre? Kõik olli vakka, ma muiduki kah.Tä es saaki teedä, kes käve. Perän poisi naksiva uurma, kost tuu käük vällä tull’. Asi oll’ nii, et pääle meid olli kohaligu noorõ kah santman käünü, a noid es olõ sisse lastu. Mi autut olli nä nännü. Tuul aol oll’ ju kolhoosi nimi autu ussõ pääl. Sis nä süämetävvega kõlistiva esimehele.

  Raha saimi peris pall’u ja teimi mõnõ nädäli peräst sandipidu.

  Vahepääl oll’ lumi maaha tulnu ja kõvastõ tuisanu. Suurt tiid piten es julgu minnä. Sõitsõmi Udsali kaudu Kurõnurmõ pidumajja. Saimi Ora sillast üle ja nigu är käändsemi, jäimigi lummõ kinni. Es saa ämp edesi, es tagasi.

  Aadu Kaljuga tiidsevä, et Kurõnurmõn tsialauda man om linttraktor ja kõmpsõva läbi hangi traktori perrä.
  Uutsõ tükk aigu, ku mürrin nakas’ tulõma lähembäle. A tuul traktoril es olõ üttegi tuld. Tii ja kraav olli kõik ütesugudsõ valgõ. Kalju istõ kapoti otsan ja näüdäs’ käega, kohe poolõ käändä, Aadu oll’ kangõ takan kabiinin. Tuu oll’ illus kaia, naari peris kõvastõ. Nii mi jõudsõmi raudtiini vällä. Säält edesi oll’ tii vallalõ.

  Terve üü mürgeldimi, tandsõmi ja seimi-jõimi üten kortõrin, mis oll’ tõsõ kõrra pääl. Mul om tuu meelen, ku mi sääl tandsõ, sõs ahu kõiksõ nukan. Pelksi, et äkki lätt ümbre. A es juhtu midägi.
  Hummuku varra tullimi suurt tiide piten kodu.

  Terä Terje
  Urvastõ khk
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin