Nummõr' 322
Märdikuu 18. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Lihaeläjä-äri kasus
 • Uudissõ
   
 • Tsensuur: rahvalõ jäeti valimises õnnõ kats Võro koolinimme
 •  
 • Uma Pido sääd lava pääle Põlvast peri näütlejä ja lavastaja Tootsi Kristo
 •  
 • Savvusannapäiv Pokumaal
 • Märgotus
   
 • Vahtsõliina noorõ kotost, jäämisest ja minemisest
 •  
 • Apteek tohtri iist?
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Näütemängu kooliluuja avvus
 •  
 • Kanepi nuuri kultuuritego
 •  
 • Lõunaeestikiilne aabits 200
 •  
 • Esieräline Virunuka tahrakalmatu sai teedüstahvli
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Rahvas piät saama esi otsusta
   
  Olõ ütte miilt tuntuisi võrokõisiga, et Võromaa rahvas piät saama umalõ riigigümnaasiumilõ esi nimme valli. Võro liinavalitsus või jo esi kimmäs olla, määne nimi rahvahääletüse võit, a tohe-i võtta inemiisilt võimalust umma hellü anda ka mändselegi tõsõlõ nimele.

  Liinavalitsus olõssi sis jo võinu uma komisjoniga nuka takan är otsusta, et vahtsõlõ riigigümnaasiumilõ võetas vana Kreutzwaldi nimi. Mille sis oll’ vaia ülepää rahvahääletüst kõrralda?

  Ku joba rahvahääletüs tetti, olnu ausa kõik konkursilõ pakutu nime rahvalõ vällä pakku. Sis olõssi saanu üte vai tõsõ nime suuvja meediän põhjõnda, kuimuudu tuu nimi vahtsõlõ koolilõ elo ja hinge and. Kuimuudu saanu nime vägi vällälubatut ummamuudu ja hää haridusõ andmist takast tougada.

  Et taad jamma tsipakõsõgi klaari, om üts soovitus.

  Hää võrokõsõ, ku ti olõti tsensuuri vasta ja ti jaos om tähtsä, et Võro riigigümnaasiumi nimi valitasi demokraatligult, minke kimmähe www.voru.ee kodolehe pääle koolinimme hääletämä (NB! Hellü saa anda seo kuu lõpuni).

  Andkõ uma helü nimepaarilõ Võru gümnaasium-Võru põhikool. Esiki sis, ku ti meelest olõ-i ka Kreutzwaldi nimel suurt hätä. Võro liinapää lubasi, et päält konkursi lõppu tetäs ka tõsõ nime avaligus. Sis saa iks naada rahvaga arotama, määne nimi koolilõ kõgõ parõmb om ja tuu nime ildampa Võro ja gümnaasiumi vaihõlõ kirota.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin