Nummõr' 322
Märdikuu 18. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Lihaeläjä-äri kasus
 • Uudissõ
   
 • Tsensuur: rahvalõ jäeti valimises õnnõ kats Võro koolinimme
 •  
 • Uma Pido sääd lava pääle Põlvast peri näütlejä ja lavastaja Tootsi Kristo
 •  
 • Savvusannapäiv Pokumaal
 • Märgotus
   
 • Vahtsõliina noorõ kotost, jäämisest ja minemisest
 •  
 • Apteek tohtri iist?
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Näütemängu kooliluuja avvus
 •  
 • Kanepi nuuri kultuuritego
 •  
 • Lõunaeestikiilne aabits 200
 •  
 • Esieräline Virunuka tahrakalmatu sai teedüstahvli
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
   
  Ruitlasõ Olavi,
  nupumiis
   
    
  Massin om pruukmisõs!
   
  Ku harilik printer lask tähe paprõ pääl vällä, sis 3D-printer trükk asjo vällä. Üts hollandi vanamutt lask’ hindäle vahtsõ lõvvaluu vällä trükki. Lasti keraamilinõ kiht pääle ja panti opõratsiooniga paika. Titaan om väega kõva matõrjal, tuu mutt või hinnäst läbi saina jürrä.

  Sõidat massinaga kuurist vällä, rehksat piigli külest... Panõt piigli 3D-skännerihe, tuu tsehkendäs joonissõ, nuu söödät printerihe ja vahtsõnõ piigli om õkvalt olõman.

  Ei mälehtä, kohe sa uma kunsthamba õdagu pannit. Ei olõ hätä, võtat hambist 3D pildi massinahe, saadat trükümassinahe ja tüküarvus panõt 100. Sis om terve su elämine hambit täüs, mõnõ õks üles levvät ku vaia...

  Ei nakka inämb küttepuid telmä ja treppi piten tõsõ kõrra pääle kandma. Egäl õdagul trüküt neli-viis halgo õkvalt aho ette ja tsuskat sisse.

  Pää haltas, trüküt paar ibuprofeeni vällä, perse valtas, trükit sinnä paar künneld. Ku mõni näüdsik kavvõmbas jääs, lasõt kantossi vällä. Ku vaia, sis lasõt perän tõsõ kah, mitte nii nigu parhilla: elät maal, liina ei saa ja elämine om egäs juhus kantossõ täüs ostõt.

  Ütspäiv omma 3D-printeride hulgan ka DNA bioprinteri. Elävit eläjit saa vällä trükki. Pini är koolõs, lasõt õkvalt vahtsõ vällä. Perset inämb ei tiiki – kiä tuu huuvi piten sitta kraami viisis? Suud ei olõ kah vaia, mis tä iks häüsendäs...

  Elo lätt edesi. Joba omma olõman söögiprinteri. Trükit hindäle pitsa vai hapnõkapsta vällä ja nakkat süümä. Ja elo lätt viilgi edesi. Seenimaani ku söögiprinter ütspäiv sitta kah vällä trükmä opis, sis om kõik. Sis ei olõ ulli inemist sinnä vaihõlõ inämb vaiagi.

  No inemine lättki kõgõ ullimbas. Ameeriga tiidüsmehe omma süüdläsegi vällä uurnu: vetikide külest saadu määnegi pisiläne hulk ümbre, tuu tegegi ullis. Ma olõ naid vetikit õks landi otsast kor’anu, parhilla ei saa viil arvo, a ku mõoma nakkas, ma anna teile teedä
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin