Nummõr' 321
Märdikuu 4. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Om võro keele nätäl
 • Uudissõ
   
 • Hõpõnõgla sai jäl võrokõnõ
 •  
 • Nagla Andreas tulõ Võromaalõ juuri otsma
 •  
 • Tulõ viies Uma Meki laat
 •  
 • Pikäkannu kuul sai roboti-kingitüse
 •  
 • Pühäjõõ legendinäütüs Pokumaal
 • Märgotus
   
 • Leisi Meelis: Ummamuudu om mi imälaiv
 •  
 • Tullõ vai mulda?
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Om aig talomaja kõrdategemist plaani
 •  
 • Jahi- ja talomiis naas nõgõssõärri ajama
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
  Margna Epp ja «Pühäjõõ kättemass».
  Harju Ülle pilt
   
  Pühäjõõ legendinäütüs Pokumaal
   
  Hingipääväl, 2. märdikuu pääväl tetti Pokumaal vallalõ Margna Epu pildinäütüs «Pühäjõõ legendi».

  Margna Epp om maalnu tammõplankõ pääle viis legendi. Legendi jutust’ ümbre Rahmani Jan ja pand’ egäüte mano ka uma luulõtusõ. Näütüs tetti vallalõ Tauli Triinu kontsõrdiga. Näütüs jääs Pokukotta kaemisõs vallalõ aastas aos.

  UL
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin