Nummõr' 321
Märdikuu 4. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Om võro keele nätäl
 • Uudissõ
   
 • Hõpõnõgla sai jäl võrokõnõ
 •  
 • Nagla Andreas tulõ Võromaalõ juuri otsma
 •  
 • Tulõ viies Uma Meki laat
 •  
 • Pikäkannu kuul sai roboti-kingitüse
 •  
 • Pühäjõõ legendinäütüs Pokumaal
 • Märgotus
   
 • Leisi Meelis: Ummamuudu om mi imälaiv
 •  
 • Tullõ vai mulda?
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Om aig talomaja kõrdategemist plaani
 •  
 • Jahi- ja talomiis naas nõgõssõärri ajama
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
  Pikäkannu kuul sai roboti-kingitüse
   
  Minevä neläpäävä and’ MTÜ Robootika Pikäkannu koolilõ üle Lego tsihtasutusõ stipendiumi: robotikomplekti ja robotivõistlusõ mati. Nutilabor pand’ mano robotitsõõri juhendaja tüütasu.

  Päält tuu om kuul saanu HITSA keskusõlt tukõ kolmõ ja PRIA Leaderi programmilt kah kolmõ roboti ja mänguplatsõ ostmisõs.

  Jõulus omma kõik roboti käen ja kooli robotihuvilidsõ nakasõ vahtsõ matõmaatigaoppaja Liivoja Merili juhtmisõl Robotexi võistlusõs valmis säädmä.

  UL
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin