Nummõr' 321
Märdikuu 4. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Om võro keele nätäl
 • Uudissõ
   
 • Hõpõnõgla sai jäl võrokõnõ
 •  
 • Nagla Andreas tulõ Võromaalõ juuri otsma
 •  
 • Tulõ viies Uma Meki laat
 •  
 • Pikäkannu kuul sai roboti-kingitüse
 •  
 • Pühäjõõ legendinäütüs Pokumaal
 • Märgotus
   
 • Leisi Meelis: Ummamuudu om mi imälaiv
 •  
 • Tullõ vai mulda?
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Om aig talomaja kõrdategemist plaani
 •  
 • Jahi- ja talomiis naas nõgõssõärri ajama
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
  Tulõ viies Uma Meki laat
   
  8. märdikuu pääväl tulõ Võrol viiendät kõrda Uma Meki suurlaat, kohe tulõva kokko väiku söögikraami tuutja ja tegijä.

  Umma kraami pakva sadakund müüjät nii Vanalt Võromaalt, muialt Eestist ku ka Lätimaalt Madona maakunnast.

  «Söögikraami om seokõrd rohkõmb, käsitüüd veidemb,» selet’ laada vidäjä Karu Kadri. Timahava pakutas Uma Meki laada pääl hulga soustõ, siirupiid ja muud kraami, millega saa söögile huvitavambat maiku anda. Nigu iks, saa laada päält suidsulihha, kodoleibä ja muud talokraami.

  «Mullõ hindäle pakk huvvi tuu, midä kanepist tetäs,» ütel’ Karu Kadri. «Proovi kimmähe är, kuis mekvä kanepi-külmpressiõli ja kanepipiimäsmuuti.» Viil pakutas seokõrd inämb kalla, ka purkipantult.

  UL
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin