Nummõr' 321
Märdikuu 4. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Om võro keele nätäl
 • Uudissõ
   
 • Hõpõnõgla sai jäl võrokõnõ
 •  
 • Nagla Andreas tulõ Võromaalõ juuri otsma
 •  
 • Tulõ viies Uma Meki laat
 •  
 • Pikäkannu kuul sai roboti-kingitüse
 •  
 • Pühäjõõ legendinäütüs Pokumaal
 • Märgotus
   
 • Leisi Meelis: Ummamuudu om mi imälaiv
 •  
 • Tullõ vai mulda?
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Om aig talomaja kõrdategemist plaani
 •  
 • Jahi- ja talomiis naas nõgõssõärri ajama
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
  Nagla Andreas üten Luiga Anu, uma oppaja Peet-Märt Irdti ja Luiga Lembitüga.
  Harju Ülle pilt
   
  Nagla Andreas tulõ Võromaalõ juuri otsma
   
  26. rehekuu pääväl and’ Valgjärve valla kultuurividäjä Luiga Anu üten mehe Lembitüga vällä tõsõ noorõ leiutaja preemiä poja Tambeti mälehtüses.

  Noorõlt koolnu Tambeti preemiä saa nuur füüsigasõbõr, kiä om silmä jäänü vahtsidõ asjo vällämärkmisega ja kinkal om julgust küssü, kas saa õnnõ üttemuudu vai ka kuigi tõistõ.

  500eurodsõ preemiä sai seokõrd Nõo reaalgümnaasiumi lõpõtanu Nagla Andreas (19), kiä opp Tal’na tehnigaülikoolin arvudisüsteeme.

  Andreas om sündünü Ida-Virumaal Iisakul, a täl om huvvi võro keelest ja Võromaast inämb teedä saia. Timä sugupuu juurõ omma Võromaal Rõugõ lähkül.

  Andreasõl om plaan suvõl ummi juuri otsma tulla. Täl omma joba sugulaisi aadrõssi vällä kirotõdu ja kaardi pääl huvitava kotussõ är märgidü.

  Parhilla tege Andreas opmisõ mant sushi-koka tüüd, a päält kooli lõpõtamist saasi tä hää meelega programmiirjäs ja arvutidõ kokkopandjas.

  Luiga pere taht tulõva aasta poja Tambeti sünnüaastapääväs jälki noorõ leiutaja preemiä vällä anda. Tuus kor’ati rahha häätegemiskontsõrdil Sabõrna küläkeskusõn, kon astsõ üles Põlva muusigakooli rahvapillimängjä Tartese Heino vidämisel, Kivi Veiko ja laulupunt Viska Viit.

  Kiä taht umalt puult tukõ, andkõ Luiga Anulõ teedä.

  Harju Ülle
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin