Nummõr' 321
Märdikuu 4. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Om võro keele nätäl
 • Uudissõ
   
 • Hõpõnõgla sai jäl võrokõnõ
 •  
 • Nagla Andreas tulõ Võromaalõ juuri otsma
 •  
 • Tulõ viies Uma Meki laat
 •  
 • Pikäkannu kuul sai roboti-kingitüse
 •  
 • Pühäjõõ legendinäütüs Pokumaal
 • Märgotus
   
 • Leisi Meelis: Ummamuudu om mi imälaiv
 •  
 • Tullõ vai mulda?
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Om aig talomaja kõrdategemist plaani
 •  
 • Jahi- ja talomiis naas nõgõssõärri ajama
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
  Pungitsa Triinu uma vällämärgit rõivast jakiga.
  Leimanni Eve pilt
   
  Hõpõnõgla sai jäl võrokõnõ
   
  Leimanni Eve

  Tal’na moodunädälil anti tõist kõrda vällä Hõpõnõgla avvohind. Minevä aasta sai tuu Võromaalt peri Undi Vilve ja timahava jäl võrokõnõ – Pungitsa Triinu (34).

  «Käve minevä sügüse uma kollektsiooniga «I Aria» Kiievin Mercedes Benzi moodunädälil. Sääl panti mu rõivit tähele ja näüdäti aokirä Vogue Inglüse võrguvälläandõn,» kõnõlõs Triinu. «Tuu tuu tsähvähüs oll’gi (Hõpõnõgõl antas aasta herksämbä moodu-tsähvähüse iist – UL).

  Avvohinna-rõiva olli kirivä (verrev, must, kõllanõ, sinine), päämidselt villadsõ vällärõiva sügüsedses kandmisõs.

  Perämäne aasta om Triinu jaos olnu vahtsõ leheküle käändmine. Ku varrampa oll’ tä ateljeekunstnik, sis Kiievi jaos kollektsiooni teten alost’ tä uma märgi Pungits vällätüütämist.

  «Märk om tähtsä innekõkkõ välläpoolõ Eestit minekis,» om Triinu kimmäs. «Tulõ naada väikus tuutjas ja kujondajas, luvva rõivit, miä omma nii mugava kanda ku ka avitasõ põnnõv vällä nätä.»

  Väimälän kasunu, Parksepän koolin käünü ja Tarto Korgõmban Kunstikoolin tekstiili ala lõpõtanu Triinu kitt, et luuminõ nakkaski täl pääle põnõvast kangast.

  «Ku ma uma lõputüü jaos mõtli vällä ja pruumsõ kanga pääle trükmise tehnikat, sis no saa tuu tüü pall’o lihtsämbäle printeriga är tetä,» kitt tä.

  Joulinõ, häste vormikas, hääst matõrjalist, värvi omma tähtsä – sändse märksõna käävä Triinu käekirä kotsilõ.

  Triinu rõivit saa kaia ja telli timä kodolehe Pungits.com päält. Vahtsõt kollektsiooni plaan tä keväjäs. Triinul om plaan ummi rõivide umblõjis võtta ka Võromaa käsitüüliisi.

  Hõpõ- ja Kuldnõgõl (elotüüpreemiä) omma Eesti ainukõsõ moodu-avvohinna.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin