Nummõr' 321
Märdikuu 4. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Om võro keele nätäl
 • Uudissõ
   
 • Hõpõnõgla sai jäl võrokõnõ
 •  
 • Nagla Andreas tulõ Võromaalõ juuri otsma
 •  
 • Tulõ viies Uma Meki laat
 •  
 • Pikäkannu kuul sai roboti-kingitüse
 •  
 • Pühäjõõ legendinäütüs Pokumaal
 • Märgotus
   
 • Leisi Meelis: Ummamuudu om mi imälaiv
 •  
 • Tullõ vai mulda?
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Om aig talomaja kõrdategemist plaani
 •  
 • Jahi- ja talomiis naas nõgõssõärri ajama
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
  Kiri
   
  Hüvästejätmine

  Tüüti Vinne ao lõpupoolõ Tavandin. Vastavõtjas oll’ üts ilmatuma vahva vanaherrä Saidla Osvald. Kutsõmi tedä Ossis.

  Tä oll’ vana kooli miis: tekk’ tüüd, viina es võta, roppu juttu es aja, rahulik, õkvaütlejä ja ausa. Tä oll’ haridusõlt puutüümiis. Kõndsõ kipõlt, a väiku küüruga säläh. Kõnõldi, et noorõn iän miildü tälle purilinnukiga linnada. Ütskõrd tull’ tä linnumassinaga väega kipõlt alla ja saigi eloaigsõ via külge.

  Oss olõs võinu joba pensipõlvõ pitä, a tä tahtsõ saia korgõmbat pensionni. No peräkõrd oll’ korgõ pension vällä teenitü. Inne jaanipäivä oll’ täl viimäne tüüpäiv.

  Oll’ riidine päiv. Rahvast vuursõ pall’o ja kõigil käe-jala tüüd täüs. Oss lasksõ virgalt trepist alla mi mano ja jälki üles. Oss nägi nuur vällä: nägo rõõsat’ ja nahk paistu esierälidselt õrn. Tä oll’ külh süämega hädän, a päiv oll’ ka rassõ.

  Timä lubasi viil õdagu miiskooriga laulma minnä.

  Puulpäiv oll’ kavvõn jaanipäävä ilmast: tuulinõ, jahhe ja hall. Koskil lõuna paiku naas’ hähn aknõ takan järve veeren esimuudu hõikma. Mugu rüükse, vakka es jää. Midägi om koskil kõrrast är, käve mõtõ pääst läbi.

  Lätsimi kaema. Küländki madalal oll’ hähnäkene. Poig tä inämp es olõ. Pagõsi külh tsipa, a et kassi vai tsirguhaugas ei häötäsi är, pannimi tä karpi, sammõlt ja sulgi ala, väiku rõivalapi pääle ja tarrõ lämmähe.

  Mõtlimi, et kõik saa kõrda. Koskil vasta üüd tõmmõl’ tsirgukõnõ viil karbin ja oll’gi lännü...

  Iispäävä lätsi tüü mano. Kõik olli kurva: Ossi inämb ei olõ... Tä oll’ riidi õtaku viil Väimälän laulman är käünü. Puulpäävä juhtu nii, et tä jäi ütsindä kodo. Täl naas’ halv, a kedägi es olõ avitaman. Ku mul õigust meelen om, olõvat tä ussõ mant löütü, elovaim viil man. Kiirabin arvati, et süä mängse vingõrpussi. No midä tuu kiirabi inämp tetä saigi.

  No ma mõtlõ, et Oss jätt’ hüväste tsirgu abil. Hähnä peetäs jo puusepäs: rago kõva nokiga puud, et süvvä saia ja poigõ süütä.

  Orassoni Rael-Adiina
  Tsolgo, Põlva khk
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin