Nummõr' 321
Märdikuu 4. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Om võro keele nätäl
 • Uudissõ
   
 • Hõpõnõgla sai jäl võrokõnõ
 •  
 • Nagla Andreas tulõ Võromaalõ juuri otsma
 •  
 • Tulõ viies Uma Meki laat
 •  
 • Pikäkannu kuul sai roboti-kingitüse
 •  
 • Pühäjõõ legendinäütüs Pokumaal
 • Märgotus
   
 • Leisi Meelis: Ummamuudu om mi imälaiv
 •  
 • Tullõ vai mulda?
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Om aig talomaja kõrdategemist plaani
 •  
 • Jahi- ja talomiis naas nõgõssõärri ajama
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
  Jahi- ja talomiis naas nõgõssõärri ajama
   
  Harju Ülle

  «Pääle tuud, ku hindä jaos nõgõssõ avasti, olõ-i kõrdagi haigõ olnu,» kitt’ Vahtsõliina kihlkunna Plessi külä talomiis Lehesse Rando (48), kiä om perämädse puultõist aastakka nõgõssõärri ajanu.

  «Vanarahvas ütles, et taa om 99 hädä vasta, seoilmaaigu pantas söögi sisse, määritäs kihä pääle nahahaiguisi vasta, kosmeetikah pruugitas kah,» selet’ Rando. Tä esi juu nõgõssõtsäid, tuud pakk’ tä timahava Lindora laada pääl kah (28.10.).

  Rando ütel’, et ku varramba oll’ tä sakõst gripin vai tatt tükse juuskma, sis no võiva tõsõ ümbretsõõri haigõ olla, a timä om iks terve ku purikas.

  Rando oll’ kuulnu, et nõgõs om tervüsele väega hää, tuuperäst oll’ täl hallõ purusta haina nurmõ pääl, kon ilosa rammudsõ nõgõssõ kasvi. Sääl traktoriroolin tuu mõtõ tull’gi, et nõgõssõ raiskulaskmisõ asõmõl tulõssi tuud tervüse hääs pruuki.

  «Kai, et proovi esi ja paku tõisilõ kah, inne uursõ internetist peris pall’o,» selet’ miis. «Inemiisile piät ilosahe är seletämä, kuis nõgõs tüütäs ja mille jaos taa hää om.»

  Et Rando nõgõssõäri om parhilla viil luumisõ pääl, sis käü tä esi laatu ja inemiisi piten nõgõssõpulbrit pakman. «Vahemehe tahtva väega pall’o vahelt saia,» selet’ miis. «Taha umma ärri esi sisse tüütä.»

  Täl om joba tettü uma kodoleht www.noges24.eu ja nõgõssõlehe kujoga nimekaardi.

  Rando mõist ülepää kõkkõ häste är pruuki, miä tälle näppu putus. Tä om jahimiis kah ja aja külärahva hääsmeeles koprit takah. Kätte saadut majajat tä joht pinnele viska-i. «Nahk om lavva pääl, liha om potih ja kopranõrõjuuk kah pitsiga lavva pääl!» kitt’ tä.

  Rando tege ka Vahtsõliina komandon pästjätüüd ja esihindäst mõista tulõ tuugi täl häste vällä. Timahava inne vabariigi aastapäivä and’ pästeteenistüs tälle medäli.
   
  Rando om tervüsele hää nõgõssõpulbri kinä paki sisse pandnu.
  Harju Ülle pilt
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin