Nummõr' 321
Märdikuu 4. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Om võro keele nätäl
 • Uudissõ
   
 • Hõpõnõgla sai jäl võrokõnõ
 •  
 • Nagla Andreas tulõ Võromaalõ juuri otsma
 •  
 • Tulõ viies Uma Meki laat
 •  
 • Pikäkannu kuul sai roboti-kingitüse
 •  
 • Pühäjõõ legendinäütüs Pokumaal
 • Märgotus
   
 • Leisi Meelis: Ummamuudu om mi imälaiv
 •  
 • Tullõ vai mulda?
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Om aig talomaja kõrdategemist plaani
 •  
 • Jahi- ja talomiis naas nõgõssõärri ajama
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
  Hingiaig
   
  988. aastaga 2. märdikuu pääväst pääle tähistedäs seod päivä katoligu kerigu tahtmisõ perrä hingipäävänä. Kerigukallendri perrä om seo päiv puhastustulõ seen olõvidõ hingi päiv.

  Tuhat aastakka ildampa, Eesti heränemisaol (1988) kutsõ aokiränik Raudnaski Valvõ jäl hingipäivä avvo sisse nõstma.

  Hingipäiv olõ-i olnu õnnõ kerigupühä, a aig, ku mi rahvas om ummi edevanõmbit miilde tulõtanu.

  Seol pääväl käütäs kalmuaia pääl ja avvustõdas edevanõmbidõ mälehtüst. Sakõst säetäs künnel aknõlavva pääle palama, et kaonu hinge kodotii üles lövvässi.

  Hingipääväl vai hingiao neläpäävä õdagu om edevanõmbidõ hingi kodo oodõt. Näile katõti laud sanna vai viidi süüki tarõ pääle. Perremiis ja pernaanõ kutsi hingi nimmepite süüki maitsma, palssi näil kaitsa karja ja põldu.

  Hingiaol olli är keeledü larm, jutt, naar ja esieränis villa tüütlemine – arvati, et õhk om hingist undsõnõ.
  Hingipääväst pääle om hingiaig nikani ku märdipääväni.

  Ruusmaa Arthur,
  Võromaa muusõumi päävarahoitja
   
  Kanepi Ala kalmuaid 1930. aastil.
  Võromaa muusõumi pilt
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin