Nummõr' 76
Lehekuu 10. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Päti veivä muudsa mesipuu
 •  
 • Kõva laulupoisi tulõva maalt
 •  
 • Lätimaalt või osta ruustlit
 •  
 • Saa oppi rahvapille
 • Elo
   
 • Alpinisti õrna hingega imä
 •  
 • Ilvesse Aapo imä taht hindäette tegutsõ
 • Märgotus
   
 • Tammõ Tarmo: kõikiga tulõ häste läbi saia!
 •  
 • Imä om õks kõgõ kallimb, kukki tä ei olõ alasi kõgõ ilusamb ja targõmb
 • Kagahiiq
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
  Saa oppi rahvapille
   
   
  Võro muusigakooli juht' Roose Celia kuts perimüsmuusiga huviliidsi latsi sügüsest rahvapille op'ma, avalduisi võedas vasta 16. lehekuu pääväst.

  «Oppust naatas tegemä päämidselt Võro muusigakoolin, väiku osakund tulõ ka Haani kuuli, kon nakkami oppama toropilli, kannõld ja lõõtsa,» kõnõlõs Roose Celia, «Võrol saa ka hiiu kannõld oppi.»

  Celia sõnno perrä om Võromaa umaperäne kant' tuu poolõst, et rahvamuusigatradits'uun' om siin viil olõman, kukki häös hillätassa. Et tuud vahtsõlõ elolõ herätä, tuuperäst uutki muusigakuul' rahvapille op'ma egän vannusõn latsi.

  Kõgõ targõmb om tulla 7–10-aastaidsil. «Muusigakoolin käü oppus säidse aastakka,» põhjõndas Celia. «A ka katõ aastaga saa pillimäng'mise peris häste selges.»

  Roose Celia kõnõlõs, et rahvapillioppust tetäs päämidselt perimüsmeetodil, tuu tähendäs kuuldmisõ perrä. Ildampa opitas ka noodi perrä.

  Muusigakuuli päsemises tulõ tetä ka katsõ, a Roose Celia sõnno perrä olõ-i nuu rassõ. Katsõ tulõva 1. piimäkuu pääväl (01.06) Võrol ja 2. piimäkuu pääväl Haanin.

  Harju Ülle
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Kõik' om võimalik. Ilmvõimalda as'a võtva lihtsäle inämb aigu!

  Keemiäprohvesri Tenno Toomas oppas olõma ettevõtlik (Universitas Tartuensis)

   
   Uma Lehe sõbõr!