Nummõr' 321
Märdikuu 4. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Om võro keele nätäl
 • Uudissõ
   
 • Hõpõnõgla sai jäl võrokõnõ
 •  
 • Nagla Andreas tulõ Võromaalõ juuri otsma
 •  
 • Tulõ viies Uma Meki laat
 •  
 • Pikäkannu kuul sai roboti-kingitüse
 •  
 • Pühäjõõ legendinäütüs Pokumaal
 • Märgotus
   
 • Leisi Meelis: Ummamuudu om mi imälaiv
 •  
 • Tullõ vai mulda?
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Om aig talomaja kõrdategemist plaani
 •  
 • Jahi- ja talomiis naas nõgõssõärri ajama
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Võrokõsõs olõmisõst
   
  Võro keele nädäli aigu lätt mõtõ tuu pääle, et olõ-i õnnõ kiil, miä meid võrokõsõs tege. Olõmi iks ummamuudu rahvas.

  Ildaaigu Virumaal kävven sai tuu tiidmine jäl kimmüst. No võrokõnõ om kõva jututaja, a egä virukõnõ kah maaha ei jää. A suur vaih om seen, minkast kõnõldas.

  Karas’ mano üts võõras viru provva, tekk’ paari küsümüsega selges, kiä ma olõ, ja sis naas’ hõngu tõmbamada jutt pääle: miä tälle miildüs, mändsit raamatit lugõ ja mändse tundõ täl üte vai tõsõ as’a pääle mõtõldõn pääle tulõva.

  Võrokõnõ olõssi uma vaimuvara asõmõl maalnu kullõja silmi ette elävä pildi umast pümmesooligulõikusõst ja võtnu krõpõlt läbi kõik ütidse tutva, politiigu ja terve kodokülä takkaotsa.

  Kõnõldas, et ku võrokõnõ sõit kavvõmbalõ, sis pand iks suidsulihakändsägü kotti, küläliisi võtt väega suurõlt vasta jne. Mändse uma joonõ omma teile viil silmä jäänü? Kirotagõ vai kõlistagõ!
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin