Nummõr' 76
Lehekuu 10. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Päti veivä muudsa mesipuu
 •  
 • Kõva laulupoisi tulõva maalt
 •  
 • Lätimaalt või osta ruustlit
 •  
 • Saa oppi rahvapille
 • Elo
   
 • Alpinisti õrna hingega imä
 •  
 • Ilvesse Aapo imä taht hindäette tegutsõ
 • Märgotus
   
 • Tammõ Tarmo: kõikiga tulõ häste läbi saia!
 •  
 • Imä om õks kõgõ kallimb, kukki tä ei olõ alasi kõgõ ilusamb ja targõmb
 • Kagahiiq
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
  Lätimaalt või osta ruustlit
   
  Fastrõ Mariko
  mariko.faster@ut.ee
     
   Lätimaa tavaliidsist söögipoodõst saa osta mi esivanõmbidõ süüki ruustlit (kutsut ka kruus(t)lis, pi(n)tskas, timbis).

  Kanebisiimnist tett süük' om pakit ilusa plast'mass'karbikõsõ sisse, kaasõ pääl soovitusõ, kuis vanna süüki vahtsõ moodu perrä pruuki. Kõgõ parõmbalõ maitsõ süük' saia pääle määritült.
  Ruustli saia pääl. Latsõlõgi miildü armõtulõ, ütel', et om päävälillisiimne maidsuga.
  Vanaimä Fastrõ Vilma Saru küläst, kinkal om viil meelen kotun tett ruustli maits, ütel', et om kanebi maidsuga külh, a ülearru hulga rasva om manu pant.

  Tartu Lõunakeskusõ Ökosahvri poodin, kon müvväs õnnõ egäsugutsit mahetuutit, omma müügil näütüses Saksamaal kanebisiimnist tettü makõ as'a, kanebijahust tettü makarooni ja es'ki kanebitsäi.

  Internetin pakutas müvvä kanebikiust rõivit (mütse ja dressipükse). Vanastõ kanebist rõõvast es tetä, tuud peeti väega kahrõs, kääneti hoobis köüdsi, miä saiva väega kõva.

  Eestin kanepit kasvata ei tohe. A vannu maiu lähükesen või mõnt ütsikut kanebitaimõ kasuman nätä, ilma et kiäki tedä sinnä külbnü olõs. Tuust harilikust kanepist määnestki narkootikummi tetä ei saa, narkootikummõ tetäs india kanepist.
   
  Karula retsept'

  Kanepiterä pandas patta ja kuivatadas paan är. Ku omma kuiva, sis pandas uhmrõlõ ja tambitas katõ kirvõ kuudaga (katõ inemisega üts'tõsõ ala).

  Ku om puul'jauhõlõ lännü, sis pandas sõgla pääle tervit terri, tuu pandas jäl patta, kuumutadas, tambitas ja jälki sõgla pääle ja sõglutas. Jauh pandas vahtsõst uhmrõlõ ja tambitas seeni, ku tulõ õli vällä. Ku tahetas parõmbat pitska, sis pandas praaditu sibulit ja rasva manu.

  Tuu, mis perrä jäi, koorõ ja sõrõdamp jauh sõgla pääl, tuust tetäs kakku. Pressitäs õhukõsõ kaku ja pandas leevätaigna pääl ahju.

  Läte: «Võro-Seto täht'raamat 1990»
   
    
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Kõik' om võimalik. Ilmvõimalda as'a võtva lihtsäle inämb aigu!

  Keemiäprohvesri Tenno Toomas oppas olõma ettevõtlik (Universitas Tartuensis)

   
   Uma Lehe sõbõr!