Nummõr' 320
Rehekuu 21. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Luudusväärtüisi uma nime saava silte pääle
 • Uudissõ
   
 • Lindora laadust tähtraamatut saa, a põrssit ei saa
 •  
 • Saatkõ võistlusõlõ uman keelen salmõ
 •  
 • Keelehuviliidsile kõnõldas aost mi ja sugulaisikeelin
 •  
 • Pokumaa sann uut koolilatsi
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Märgotus
   
 • Säinasti Ene: kirota tuust, midä heng tund, ku luudus umma aastatsõõri tege
 • Elo
   
 • Kogokunna pärli kutsva tegijit mano
 •  
 • Aheri Georgil om egä pildi kotsilõ jutt
 •  
 • Tsiakatsk viil ajujahti ei sekä
 •  
 • Esimuudu
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
  Pühäpaiku pildivõistlus
   
  Maavalla koda uut nikani ku seo kuu lõpuni pilte võistlusõlõ «Maavalla hiied 10227», nii hiisist ku tõisist luudusligõst pühäpaigust.

  Võistlusõ pääavvohind om 1000 eurot, nuuri (-16a) pääavvohind 200 eurot, hõimurahvidõ pühäpaiku avvohind 300 eurot.

  Päält tuu jaetas vällä muid avvohindu: pühä puu, kivi-, viikogo-, anni-, hiie valu, Vana Võromaa, Virumaa, saarõ, muinsuskaitsõ- ja luuduskaitsõpreemiä. Antas vällä ka maailma pühäpaiga eräpreemiä.

  Võistlus käü kooni 31.10. Võitja kuulutõdas vällä 29.11. Tarton hiie väe pidol. Teedüst saa mano: http://www.maavald.ee/kuvad/.

  Pildivõistlust kõrraldõdas joba kuvvõndat kõrda. Eestin om umbõs 800 suurõmbat hiiepaika, 2000 pühhä kivi, puud ja lätet, 700 ristipuud. Riik kaits näist õnnõ 15%.

  Värski uurmisõ (Faktum ja Ariko 2014) perrä arvas 84% Eesti inemiisist, et riik piät luuduslikkõ pühäpaiku kaitsma.

  UL
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin