Nummõr' 320
Rehekuu 21. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Luudusväärtüisi uma nime saava silte pääle
 • Uudissõ
   
 • Lindora laadust tähtraamatut saa, a põrssit ei saa
 •  
 • Saatkõ võistlusõlõ uman keelen salmõ
 •  
 • Keelehuviliidsile kõnõldas aost mi ja sugulaisikeelin
 •  
 • Pokumaa sann uut koolilatsi
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Märgotus
   
 • Säinasti Ene: kirota tuust, midä heng tund, ku luudus umma aastatsõõri tege
 • Elo
   
 • Kogokunna pärli kutsva tegijit mano
 •  
 • Aheri Georgil om egä pildi kotsilõ jutt
 •  
 • Tsiakatsk viil ajujahti ei sekä
 •  
 • Esimuudu
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
  Keelehuviliidsile kõnõldas aost mi ja sugulaisikeelin
   
  Keelehuvilidsõ omma oodõdu 23.–25. rehekuu pääväl Põlva küle ala Taivaskua puhkõkeskustõ, kon peetäs konvõrentsi «Aig õdagumeresoomõ kiilin».

  Ernitsä Enn tege juttu tuust, mändse omma olnu aastatsõõri lõikõ nime, Hiiemäe Mall kõnõlõs esimuudu aoarvamisõst Võromaal. Saarõ Evari jutt om nurmõnimmi muutumisõst, ku maapidämise tava om muutunu. Koreiniku Kadri ja Tenderi Tõnu kõnõlõsõ võro keele kirjapandmisõst.

  Viil kõnõldas aoga köüdetüist as’ost peenembän keeletiidüsen, om ka mitmit soomõkiilsit ettekandit.

  Konvõrentsi kõrraldas Võro instituut. Lähkümbät teedüst saa Saarõ Evari käest tel 5621 3174.

  UL
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin