Nummõr' 320
Rehekuu 21. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Luudusväärtüisi uma nime saava silte pääle
 • Uudissõ
   
 • Lindora laadust tähtraamatut saa, a põrssit ei saa
 •  
 • Saatkõ võistlusõlõ uman keelen salmõ
 •  
 • Keelehuviliidsile kõnõldas aost mi ja sugulaisikeelin
 •  
 • Pokumaa sann uut koolilatsi
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Märgotus
   
 • Säinasti Ene: kirota tuust, midä heng tund, ku luudus umma aastatsõõri tege
 • Elo
   
 • Kogokunna pärli kutsva tegijit mano
 •  
 • Aheri Georgil om egä pildi kotsilõ jutt
 •  
 • Tsiakatsk viil ajujahti ei sekä
 •  
 • Esimuudu
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
  Saatkõ võistlusõlõ uman keelen salmõ
   
  Võro instituut kuts võro keele nädäli (3.–7.11.) salmivõistlusõl üten lüümä.

  Umalõ inemisele om hällüpäävä kaardi pääle hää iks uman keelen salmikõnõ kirota.

  Tõnõkõrd tahassi üteldä ka inämb ku «Pall’o õnnõ!», a sõnnost tulõ puudu, ei tulõ hääd ütlemist päähä.
  Tuuperäst kutsutas kõiki märgotama salmikõisi pääle, miä võissi sinnä passi.

  Salmivõistlusõl om neli teemat: hällüpääväsalmi, salmi latsõ sünnü puhul, leinäsalmi ja salmi millegi härgütämises (nt sporditegemine, piimäjuuminõ jne).

  Võistlusõlõ oodõtas 2–4rialiidsi salmõ.

  Nuu tulõs saata Võro instituuti (Tartu 48, Võro) vai e-posti aadrõssi pääle kaile.kabun@wi.ee. Mano tulõ panda ka uma nimi, telehvoninummõr vai e-posti aadrõss. Salmõ saa vällä pakku võro keele nädäli lõpuni – 7. märdikuu pääväni.

  Hindajidõ kogo vali vällä pundi õnnõstunumbit salmõ, noidõ meisterdäjä saava avvohinna.

  Parõmba salmi pandas Võro instituudi kodolehe pääle, noist tege kokkovõttõ ka Uma Leht.

  UL
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin