Nummõr' 320
Rehekuu 21. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Luudusväärtüisi uma nime saava silte pääle
 • Uudissõ
   
 • Lindora laadust tähtraamatut saa, a põrssit ei saa
 •  
 • Saatkõ võistlusõlõ uman keelen salmõ
 •  
 • Keelehuviliidsile kõnõldas aost mi ja sugulaisikeelin
 •  
 • Pokumaa sann uut koolilatsi
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Märgotus
   
 • Säinasti Ene: kirota tuust, midä heng tund, ku luudus umma aastatsõõri tege
 • Elo
   
 • Kogokunna pärli kutsva tegijit mano
 •  
 • Aheri Georgil om egä pildi kotsilõ jutt
 •  
 • Tsiakatsk viil ajujahti ei sekä
 •  
 • Esimuudu
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
  Esimuudu
   
  Pudõlikorjaja tugõ keelepessä

  Soomõn Tampere liinan eläs 76aastanõ miis, kink nimi om Sammeli Morottaja. Tä om latsõn üles kasunu Põh’a-Soomõn Inarin. Pere pidäsi lehmi, lambit ja põh’apõtru, möi marju kah. Perren oll’ kolm last ja näidega kõnõldi inarisaami kiilt.

  Koolin opsõ Sammeli är soomõ keele. Päält kuuli jäi tä tallo vanõmbit avitama ja elli sääl nikagu 1980. aastidõni. Naist täl es olõ. Vanõmba kuuli, timä jäi ütsindä. A turistõlõ sääl matkada miildü. Üte turisti abiga sai miis hindäle tüü- ja elokotusõ Tamperele.

  Edimält oll’ tä maamõõtja abilinõ, sõs kojamiis. Sis naas’ tä lisaraha saamisõs pudõliid korjama. A sõs ütskõrd mõtõl’ tä, et ilman om nii hulga inemiisi, kinkal om api vaia. Sõs naas’ tä pudõlikorjamisõst saadut rahha är andma, edimält ütele koolilõ, sõs tervüseviaga inemiisi seldsile, sõs ütele vaesõlõ pensionäriprovvalõ.

  Ütskõrd küsse tä sugulanõ Inarimaalt, et äkki täl om rahha anda ka inarisaami keelepesä ehk umakeelidse latsiaia jaos. Mehele mõtõ miildü ja tuust pääle om tä kinknü pudõldõ korjamisõst saadu raha kõik keelepesäle. Ku rahha oll’ korjunu pia 10 000 eurot, sai tuu iist osta latsilõ sängü, tetä kõrda tii ja ehitä aia. Üttekokko om tä inarisaami kiilt ja kultuuri tugõnu 21 000 euroga.

  Pudõliid om tä kor’anu 30 aastat. «Pudõldõ korjaminõ and elolõ mõttõ. Tuuga ma saa tukõ mu umma kiilt ja kultuuri,» kõnõlõs tä. «Pudõldõ korjaminõ tege mu õnnõlikus, selle et tuust saa andmisõ rõõmu.»

  Fastrõ Mariko
  aolehen Helsingin Sanomat
  ilmunu Anna von Hertzeni luu perrä
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin