Nummõr' 320
Rehekuu 21. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Luudusväärtüisi uma nime saava silte pääle
 • Uudissõ
   
 • Lindora laadust tähtraamatut saa, a põrssit ei saa
 •  
 • Saatkõ võistlusõlõ uman keelen salmõ
 •  
 • Keelehuviliidsile kõnõldas aost mi ja sugulaisikeelin
 •  
 • Pokumaa sann uut koolilatsi
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Märgotus
   
 • Säinasti Ene: kirota tuust, midä heng tund, ku luudus umma aastatsõõri tege
 • Elo
   
 • Kogokunna pärli kutsva tegijit mano
 •  
 • Aheri Georgil om egä pildi kotsilõ jutt
 •  
 • Tsiakatsk viil ajujahti ei sekä
 •  
 • Esimuudu
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
  Tsiakatsk viil ajujahti ei sekä
   
  Vanalt Võromaalt olõ-i viil ammõtligult tsiakatsku löütü, a jahimiihil olõ-i huvvi, et tuud löütäsi: sis keeltäs ajujaht är.

  Maaülikoolin tsiakatsku opipääväl käünü Sõmmõrpalo jahimiihi päälik Kauna Toomas pand jahimiihile ja tõisilõ maainemiisile süäme pääle, et nä lõpnuist mõtsatsikust iks uma valla tõpratohtrilõ teedä annassi: tsiakatskulõ piiri pandminõ om tähtsämb ku ajujahi luba.

  Pini piät kah kinni hoitma: ku pini tsiakatsku lõpnu mõtsatsiapõrsa kodo vidä, kassi tuu otsan trampva ja perän tsiasöögipangõ pite kõndva, sis jäävä laudatsia kah tsiakatsku.

  UL
   
  Mõtsatsiga.
  Aheri Georgi pilt
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin