Nummõr' 76
Lehekuu 10. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Päti veivä muudsa mesipuu
 •  
 • Kõva laulupoisi tulõva maalt
 •  
 • Lätimaalt või osta ruustlit
 •  
 • Saa oppi rahvapille
 • Elo
   
 • Alpinisti õrna hingega imä
 •  
 • Ilvesse Aapo imä taht hindäette tegutsõ
 • Märgotus
   
 • Tammõ Tarmo: kõikiga tulõ häste läbi saia!
 •  
 • Imä om õks kõgõ kallimb, kukki tä ei olõ alasi kõgõ ilusamb ja targõmb
 • Kagahiiq
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
   
  Kõva laulupoisi tulõva maalt
   
  Saarõ Evar
  evar@wi.werro.ee
     
   Võrumaa pois'kõisil läts' häste nelländäl üleriigilidsel poissõ laulukonkursil.

  Uman vannusõrühmän võit' võistlusõ är katsõaastanõ Juurmaa Kaarel Vilustõ koolist Veriora vallast. Säitsmeaastanõ Konnu Lauri Mõnistõ koolist tull' umavannuidsi hulgan tõsõs.

  Konkursi lõppvuur' peeti 17. lehekuu pääväl Pärnu kontsõrdimajan. Inne tuud olli edevuur' maakunnan ja vahevuur' Tartun. Lõppvõistlusõlõ pässi kuus' pois'kõist egäst vannusõst.

  Juurmaa Kaarel, kedä oppas muusigaoppajast imä Kersti, esit' Ehala Olavi
  Konnu Lauri «Härra Q», minka viisi pidämine om täüskasunulõ lauljalõgi rassõ.
  Kaarlilõ miildüs laulminõ väega ja tä tegeles tuuga pall'o, käü esiki üle-eestilidsen poissõkoorin «Kalev», minka laululaagri omma egä katõ nädäli takast.

  Konnu Lauri esit' Pärnun laulu «Kaks kalameest» («Miku oma kiisuga…»). Laurit oppas Mõnistõ kooli muusigaoppaja Vaka Ele. Tartu vahevuuru pässi edesi kokku viis' Vaka Ele opilast, kolm Mõnistõst ja kats' Krabilt. Edimädse klassi poisi Lauri meelest om laulminõ kah hää, a kõgõ inämb miildüs tälle koolin kehalinõ kasvatus. «Ja matemaatika,» ütles tä pääle pikkä märk'mist. Imä Hainasõ Juta kõnõlõs, et lugõmisõgi sai Lauri kõrralikult selges sõs, ku oll' vaia naada puutrin sõpru saadõtuid MSNe lugõma ja vasta kirutama.

  Juurmaa Kersti ütel', et tuu, kuis Surva Hirvo, Otsa Jaan ja tõsõ poissõlaulu iistvidäjä taad konkurssi kõrraldasõ, om imehtellemist väärt. Edimäne kotus sai preemiäs jalgratta, tõnõ kotus rull'uisu ja nii edesi. Oppajilõ tetäs suvõl vällä kolmõpääväne puhkus Hiiumaal. Teno toolõ om ka huvi suur' ja tasõ korgõ.

  «Esä piät nüüd nakkama asfalti pandma,» ütel' Konnu Lauri imä Juta rull'uiskõ pääle, minkaga Saru külä liivatsidõ tiikeisi ja killustikuga pinnatu suurõtii pääl edimält midägi tetä ei olõ. A kül pois'kõnõ sõitmisõs kotussõ löüd.
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Kõik' om võimalik. Ilmvõimalda as'a võtva lihtsäle inämb aigu!

  Keemiäprohvesri Tenno Toomas oppas olõma ettevõtlik (Universitas Tartuensis)

   
   Uma Lehe sõbõr!