Nummõr' 320
Rehekuu 21. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Luudusväärtüisi uma nime saava silte pääle
 • Uudissõ
   
 • Lindora laadust tähtraamatut saa, a põrssit ei saa
 •  
 • Saatkõ võistlusõlõ uman keelen salmõ
 •  
 • Keelehuviliidsile kõnõldas aost mi ja sugulaisikeelin
 •  
 • Pokumaa sann uut koolilatsi
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Märgotus
   
 • Säinasti Ene: kirota tuust, midä heng tund, ku luudus umma aastatsõõri tege
 • Elo
   
 • Kogokunna pärli kutsva tegijit mano
 •  
 • Aheri Georgil om egä pildi kotsilõ jutt
 •  
 • Tsiakatsk viil ajujahti ei sekä
 •  
 • Esimuudu
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
  Aheri Georgil om egä pildi kotsilõ jutt
   
  Harju Ülle

  Varstust peri opnu bioloog, eloaig haridusõ vallan tüüd tennü Aheri Georg (60) püüd pilte pääle esieräliidsi sitikit, tsirkõ ja muid eläjäkeisi.

  «Odahüürläne, ladina keeli scolia – tuud olõ-i Eestin inne kunagi nättü!» seletäs Georg uhkõlt 2. põimukuu pääväl tettüt pilti, kon must katõ kõlladsõ lapiga hüürläne lilli pääl ukõrdas.

  Georg saat’ hüürläsepildi e-kiräga umalõ tutvalõ sitiga- ja liblikauurjalõ Selini Allanilõ. Õkva tull’ lühkene vastus: «Püvvä kinni!»

  Georg pruumsõ vasta aia, et pilt om jo olõman, kas tuu hüürläne inämb tagasi lindaski... A sõbõr jäi kimmäs ja kupat’ tä aida odahüürläst pasma. Georg läts’ küländ sandin tujon – oll’ naasõ Sirje käest kah ulli plaani iist koosa saanu.

  «A tull’gi täpsele kell 12 nigu eelmiselgi pääväl sama paiga pääle ja nakas’ sääl süümä,» jutust’ Georg. «Otsõ purgi, püüdse hüürläse sinnä sisse ja pandsõ krõpõkülmä. Paari päävä peräst sõidi pääliina ja vei sõbralõ – tä oll’ väega õnnõlik!»

  A odahüürläne olõ-i ainukõnõ harv eläjäkene, kelle Aheri Georg om pildi pääle püüdnü. «Kae, taa om albiino-rästäpääsläne,» näüdäs’ miis pilti, mille pääl kats näläst tsirgupoiga suud vallalõ ajava. Üts harilik, a tõnõ tävveste lumivalgõ.

  Tsirgupilte saamisõ lugu oll’ sääne, et ütspäiv kõlist’ Georgilõ Varstu lähküst Parmupalust Vahemõtsa talo peremiis Põdra Aivo ja kutsõ valgõt pääsläst kaema.

  «Kats päivä võtsõ angaari all pilte, sai sändsit, mille pääl saa imä käest süvvä, sändsit, kon rüük süvvä – hulga pilte,» selet’ Georg.

  Viil miildüs Georgilõ pildirida, mille pääl näütäs hinnäst suuri sarviga sitik – haavasikk. «Linnas’ mullõ Koiva jõõ veeren käe pääle,» jutust’ Georg. «Tä oll’ nii rahulik, pandsõ tä kannu pääle istma ja sis tä kai minnu suuri silmiga. Ma kai tedä kaamõraga ja nii istsõmi hulga aigu, kaimi tõnõtõsõlõ otsa. Pall’u omma ütelnü, et võih, määne jälle sitik, ei taha taad kaiaki, a mu meelest om tä väega illus: hellepruun, suurõ musta silmäkese...»

  Suurõmba jao pilte om tä tennü uman sünnükotussõn Varstun vai ümbretsõõri.

  Fotovõistluisilõ ei olõ Georg ummi pilte saatnu. «Olõ sääne aiglanõ tüüp: ku tuu mõtõ peräkõrd tulõ, om võistlus joba läbi olnu,» muheli miis.

  Georg tund suuri ja väiksit eläjäkeisi häste: tä om opnu bioloog.

  Eloaig haridusmiis olnu Georg pidä naasõga pääliinan väikut luudus-oppuisi firmat Hared.
   
  Aheri Georg püüdse edimädsena Eestin odahüürläse pildi pääle ja perän nõgla otsa.
  Aheri Georgi pilt
   
  Albiino-rästäpääsläne uma hariligu velega.
  Aheri Georgi pilt
   
  Aheri Georg näüdäs’ Varstun ummi luuduspilte

  3. rehekuu pääväl kõrraldi paikligu luuduskaitsja Varstu kultuurimajan salongiõdagu, kon umakandimiis Aheri Georgi näüdäs’ umatettüid pilte Eestimaa lillest, putukist, tsirgõst ja eläjist.

  Georg kõnõl’ esi ummi pilte saamisõluust ja ka pall’o kullõja kõnõli ummi luudusõn juhtunuid asju.

  Pildikaemisõ vahelõ laulsõva ja mängsevä pilli Varstu kandi suurõmba ja väikumba latsõ.

  Seo oll’ üle pikä ao jälki sääne salongiõdak, kon rahvas sai hennäst vabalt tunda ja tarka juttu kullõlda. Püvvämi edespitegi huvitavit inemiisi siiä kutsu.

  Silla Silver,
  Eesti luuduskaitsõ seldsi Varstu osakunna esimiis
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin