Nummõr' 320
Rehekuu 21. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Luudusväärtüisi uma nime saava silte pääle
 • Uudissõ
   
 • Lindora laadust tähtraamatut saa, a põrssit ei saa
 •  
 • Saatkõ võistlusõlõ uman keelen salmõ
 •  
 • Keelehuviliidsile kõnõldas aost mi ja sugulaisikeelin
 •  
 • Pokumaa sann uut koolilatsi
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Märgotus
   
 • Säinasti Ene: kirota tuust, midä heng tund, ku luudus umma aastatsõõri tege
 • Elo
   
 • Kogokunna pärli kutsva tegijit mano
 •  
 • Aheri Georgil om egä pildi kotsilõ jutt
 •  
 • Tsiakatsk viil ajujahti ei sekä
 •  
 • Esimuudu
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
  Kunstnik Mägi Mehkamaal
   
  Tartomaal Hellenurmõ mõisan sündünü, vällämaal elänü kunstnik Mägi Konrad (1878–1925) tull’ 1912. aastal kodomaalõ tervüst praavitama.

  Edimäne piätüs oll’ täl Võromaal Mõnistõn mõisavalitsõjast vele Juhani man.

  Kunstnik praavu sääl häste ja maalsõ samal aol hoolõga nii vesi- ku õlivärvega. Nii saivaki timä edimädse maali kodomaa luudusõst tettüs Mehkamaal. Noidõ maalõ pääl omma päämidselt varahadsõ keväjä vai sügüsedse luudusõ pildi jõõvangõst puiõ ja puhmõga.

  Kunstnik tsehkend’ paiga pääl pildiplaani valmis, maali saiva noist aasta lõpun timä Tarto ateljeen.

  Mõnistõ-mail naas’ kunstnikul kujonõma ettekujotus Eestimaast. Timä pildi omma värmilidse, elävä, pidoligu ja pasva kodo kaunistamisõs.

  Keväjäs tull’ Mägi jäl Tartost Mõnistõlõ tagasi, tekk’ mõnõ tsehkendüse ja põrot’ sis Saarõmaalõ juuskjahaigust ravitsõma. Nii sai timä pilte pääle ka Saarõmaa luudus ja 1916. aastal Võromaalt viil Kasaritsa kant, kon tä tekk’ 20 maali.

  Mägi esi kokko es rehkendä, ku pall’o maalõ tä elo joosul tekk’. Maali omma rahva seen lajan ja nii ei tiiäki tuud kiäki. 46 aastakka tagasi olli timä mälehtüsnäütüsel välän säidse maali, näist kats omma Eesti kunstimuusõumin: «Maastik ojaga» ja «Maastik» (värmilidselt saa kaia Internetist).

  Mehkamaa inemise, ku ti koton om luudusmaalõ, kaegõ nuu üle, või-olla om ti elämist aastit ehtnü Mägi Konradi looming?

  Ruusmaa Arthur,
  Võromaa muusõumi päävarahoitja
   
  Mägi Konrad maalsõ pildi «Maastik ojaga» Mehkamaa.
  Eesti kunstimuusõumi pildikogost
   
  Viaparandus

  7.10. Uma Lehe rubriigi «Vana pilt kõnõlõs» pildiallkirän om viga. Pildi pääl om Hauka laat Antsla keskliinan, mitte laat Lüüsi palvõmaja man. Inne ku seo Kangro Bernardi tett pilt Võromaa muusõummi jõud’, oll’ kiäki kirotanu pildi pääle «Lüüsi palvemaja», ja tuust tuu viga tull’gi.

  Määne oll’ õigõ Lüüsi palvõmaja, tuud näge Eesti Rahva Muuseumi käest saad pildi päält (kae pilti). Palvõmaja kotus jääs Antslast Kraavi poolõ, umbõs kilomiitre jago raudtiijaamast.

  A Kraavi laata peeti umal aol Kraavi kõrdsi man, kost parhilla viil vanno münte löütäs.

  Aituma Kala Aarele ja Salumetsa Üllarilõ, kelle abiga asi selges sai!

  Uma Lehe toimõndus
   
  Lüüsi palvõmaja Antsla küle all. Kangro Bernardi pilt.
  Pilt om peri Eesti rahva muusõumi pildikogost 139:14a
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin