Nummõr' 320
Rehekuu 21. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Luudusväärtüisi uma nime saava silte pääle
 • Uudissõ
   
 • Lindora laadust tähtraamatut saa, a põrssit ei saa
 •  
 • Saatkõ võistlusõlõ uman keelen salmõ
 •  
 • Keelehuviliidsile kõnõldas aost mi ja sugulaisikeelin
 •  
 • Pokumaa sann uut koolilatsi
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Märgotus
   
 • Säinasti Ene: kirota tuust, midä heng tund, ku luudus umma aastatsõõri tege
 • Elo
   
 • Kogokunna pärli kutsva tegijit mano
 •  
 • Aheri Georgil om egä pildi kotsilõ jutt
 •  
 • Tsiakatsk viil ajujahti ei sekä
 •  
 • Esimuudu
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Elorõõm avitas murrõst üle saia
   
  Ega tuu hää tunnõ olõ-i, ku piät kattõ lehte kõrrast pandma perrähõikamisõ väärt kiräinemisele, umakultuuri luujalõ. Seo süküs jääs miilde ku loomõinemiisi ärminegi aig. Ka muido om halvu sõnomit inämb ku häid: Vinnemaa ähvärdäs, tsiakatsk ründäs, talomehe ei tiiä, kas keväjä jakkus rahha, et vili maaha külbä...

  No ütskõik, ku rassõ om, piät iks pää pistü hoitma ja elost läbi tulõma. Ikmine ja allaandminõ ei tii ello parõmbas.

  A elolust ja väiksist asjost rõõmu tundminõ avitas ka kõgõ hullõmbast saisust vällä tulla. Viil parõmb om rõõmu tunda ütenkuun: tulla kokko, visada hääd nall’a ja märki, kuis umma ja ummi tutvidõ ello parõmbas tetä.

  Oll’ hää teedä saia, et Leevi külä inemise omma mõistnu uma kandi ello nii parõmbas tetä, et ettevõtmiisi vidäjä jäivä silmä ja saiva Kogokunna pärli tiitli. Jõudu ja väke näile ja tõisilõ maaelo vidäjile!
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin