Nummõr' 320
Rehekuu 21. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Luudusväärtüisi uma nime saava silte pääle
 • Uudissõ
   
 • Lindora laadust tähtraamatut saa, a põrssit ei saa
 •  
 • Saatkõ võistlusõlõ uman keelen salmõ
 •  
 • Keelehuviliidsile kõnõldas aost mi ja sugulaisikeelin
 •  
 • Pokumaa sann uut koolilatsi
 •  
 • Pühäpaiku pildivõistlus
 • Märgotus
   
 • Säinasti Ene: kirota tuust, midä heng tund, ku luudus umma aastatsõõri tege
 • Elo
   
 • Kogokunna pärli kutsva tegijit mano
 •  
 • Aheri Georgil om egä pildi kotsilõ jutt
 •  
 • Tsiakatsk viil ajujahti ei sekä
 •  
 • Esimuudu
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
    
   
  Ruitlasõ Olavi,
  kriitik
   
  Trahviäriga rikkas
   
  Eesti riigin käü kõva karistamisõ- ja trahviäri. Inemist karistõdas inemises olõmisõ iist: no jõvva-i jo inemine kõgõ ja kõigi säädüisi, määrüisi, ede- ja tagakirju perrä kävvü, midä ammõtnigu omma vällä märknü.

  Trahvi või saia joba piaaigu kõgõ iist: sõitmisõ ja parkmisõ, pikäleolõmisõ ja püstüsaismisõ, võtmisõ ja andmisõ ja tuhandõ muu as’a iist. Är ei massa, tulõva mängu kohtukubija ja ku rahha massa ei olõ, sõs lätt asi edesi inkassofirma kätte.

  Ku latsõ pättüisi tegevä, sõs saa-i noilõ midägi tetä, külh saa tuu iist trahvi latsi vanõmbit.

  Karistusregistrin om inemiisi joba poolõ miljoni ümbre ja tuu arvu seest omma hoiatustrahvi viil vällä jäetü.

  Nii pall’o kur’ategijit ei olõ võimalik, ku asja terve mõistusõga võtta ja mi rahvaarvu silmän pitä (1,3 miljonni).

  Litse edesimüümise iist saat karista. Narkoäri ajamisõ iist kah. A noid peris pätte mõista-i ammõtnigu kätte saia. Nigu iks, sõitva suurõ suli tõllan...

  A tuu narkomaan, kiä poodist midägi virotas, et narkootikit osta, saa tävve ravvaga. Tudõng saa kümne kanõbikasvu potin kasvatamisõ iist kah, kooni kümme aasta lupa säädüs tuu iist anda.

  Ma ei tarvita kanepit. Kuigi tedä om väega lihtsä kätte saia. 1 g – 20 €. Mullõ ei miildü. Ma olõ kimmäs, et suurõmbalõ osalõ inemiisist ei miildü. Ma ei pruugi litse kah. Jäl tuuperäst, et ei miildü.

  Litsindüs piät olõma säädüsega paika pant, nigu Saksamaal, ja täütmä riigikassat. Sõs kaos säält takast kur’ategijä ja inemiisiga hangõldaminõ är.

  Kanep ja nuu seene, miä silmi iin ull’õ pilte näütäse, piät olõma lubatu ja massu ala pantu ja sammamuudu täütmä riigikassat.

  Alkohol häötäs inemist kümme kõrda rohkõmb ku kanep, a alkoholi kotsilõ pitsitäs riik silmä kinni. Nikotiin võtt inemise elost kooni 15 aastat. A riigile kõlbas.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin