Nummõr' 319
Rehekuu 7. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Meki märgi om saanu 90 söögiasja
 • Uudissõ
   
 • Tartese Heino sai valmis Võromaa lõõdsaraamadu
 •  
 • Leevänätäl Karilatsin
 •  
 • Karulan saa oppi savvusanna keresse tegemist
 •  
 • Võro koolinimmi konkurssõ
 •  
 • Käisi-preemiä uut kandidaatõ
 •  
 • Käsitüülise arotasõ kuuntüüd
 • Märgotus
   
 • Perrähõigahus.
  Kõivu Madis
 •  
 • Tudõngipõlvõ mõtlõmatus
 • Elo
   
 • Antoni Annika edimäne raamat
 •  
 • Häniläse tõnõ luulõkogo
 •  
 • Sulbi mihklilaada pääl oll´ rekordarv müüjit
 •  
 • Savõrna laat es mahu platsi pääle är
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
  Käsitüülise arotasõ kuuntüüd
   
  Võro instituut kuts käsitüürahvast nõvvo pidäma, kuis saasi Vana Võromaa käsitüüliisi kuuntüüd käümä vitä. Tsõõriklavva takan märgotõdas 16. rehekuul kellä 14–17 Võro instituudin (Tarto 48, Võro liin).

  Vanal Võromaal om pall’o käsitüümeistrit, kiä tegevä umanäoliidsi asjo, a pall’o märkvä, et kauba müümine võinu parõmb olla, uma käsitüü võinu selgembäle vällä paistu. Ütenkuun saanu lihtsämbäle kõrralda nii kauba müümist ku välläkitmist.

  Tsõõriklavva takan kõnõldas, määne om Vana Võromaa käsitüü prõlla ja mändse murrõ omma käsitüü tegijil (kõnõlõs tuud asja uurnu Oja Vilve), Võro kultuuri esieräst, seo pruukmisõst ettevõtlusõn, sh käsitüün (Eichenbaumi Külli, Võro instituudi projekte iistvidäjä).

  Kihnu e-poodi näüde (Mättä Mare, SA Kihnu Kultuuriruum (kõnõlõminõ Skype’in)).

  Võro värgi e-poodi plaanminõ. Midä saasi võrokõsõ uman e-poodin vällä panda? E-poodi riiulidõ kaeminõ (puutrist) ja arotus. Ütine arotus tuust, midä tulõssi kuuntüü hääs kõgõ inne är tetä.

  Nõvvopääväle tulõkist tulõssi teedä anda ildampa rehekuu 14. pääväs: tel 554 1999 (Oja Vilve), vilve.oja@gmail.com.

  UL
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin