Nummõr' 319
Rehekuu 7. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Meki märgi om saanu 90 söögiasja
 • Uudissõ
   
 • Tartese Heino sai valmis Võromaa lõõdsaraamadu
 •  
 • Leevänätäl Karilatsin
 •  
 • Karulan saa oppi savvusanna keresse tegemist
 •  
 • Võro koolinimmi konkurssõ
 •  
 • Käisi-preemiä uut kandidaatõ
 •  
 • Käsitüülise arotasõ kuuntüüd
 • Märgotus
   
 • Perrähõigahus.
  Kõivu Madis
 •  
 • Tudõngipõlvõ mõtlõmatus
 • Elo
   
 • Antoni Annika edimäne raamat
 •  
 • Häniläse tõnõ luulõkogo
 •  
 • Sulbi mihklilaada pääl oll´ rekordarv müüjit
 •  
 • Savõrna laat es mahu platsi pääle är
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
  Käisi-preemiä uut kandidaatõ
   
  Käisi Johannese selts uut 28. rehekuu pääväni, et pakutasi koolioppajit, kinkalõ pasnu anda Käisi-preemiä.

  Käisi Johannesõ selts ja Peri POÜ andva üte Käisi-preemiä Põlva maakunna koolioppajalõ ja tõsõ preemiä mõnõ tõsõ maakunna oppajalõ.

  Preemiä saajas või pakku tegüsä koolioppaja, kiä om silmä jäänü Käisi vai muud muudu koolioppusõ vahtsõndamisõga. Preemiäkandidaadi nimi ja jutt timä tegemiisi kotsilõ tulõssi saata e-kiräga Aina.Alunurm@gmail.com.

  Käisi (Kääso) Johannes (1885–1950) oll’ Põlva küle alt Rosmalt peri koolioppusõ vahtsõndaja.

  UL
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin