Nummõr' 319
Rehekuu 7. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Meki märgi om saanu 90 söögiasja
 • Uudissõ
   
 • Tartese Heino sai valmis Võromaa lõõdsaraamadu
 •  
 • Leevänätäl Karilatsin
 •  
 • Karulan saa oppi savvusanna keresse tegemist
 •  
 • Võro koolinimmi konkurssõ
 •  
 • Käisi-preemiä uut kandidaatõ
 •  
 • Käsitüülise arotasõ kuuntüüd
 • Märgotus
   
 • Perrähõigahus.
  Kõivu Madis
 •  
 • Tudõngipõlvõ mõtlõmatus
 • Elo
   
 • Antoni Annika edimäne raamat
 •  
 • Häniläse tõnõ luulõkogo
 •  
 • Sulbi mihklilaada pääl oll´ rekordarv müüjit
 •  
 • Savõrna laat es mahu platsi pääle är
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
  Võro koolinimmi konkurss
   
  Võro liinavalitsus ots vahtsõlõ riigigümnaasiumilõ ja ka vahtsõlõ Võro liina põhikoolilõ hääd nimme.

  2015. aastaga sügüsest nakkas tüüle riigigümnaasium, mille jaos tetäs kõrda ja laembas inneskidse 1. põhikooli maia. Kreutzwaldi gümnaasiumi asõmõlõ tulõ jäl vahtsõnõ põhikuul.

  Võro liinajuhi omma ütelnü, et riigigümnaasium võisi saia ummamuudu võrokõisi koolis, kost saa väega hääd haridust. Umaette vägi om gümnaasiumi majan: aastil 1921–30 tüüt’ sääl Võro oppajidõ seminär – legendaarsõ haridusõ vahtsõndaja, võrokõsõ Käisi Johannese kuul.

  Võro liinavalitsus uut kõrraga mõlõmba kooli nime pakmiisi nikani ku 13. rehekuu pääväni. Nimekonkursi võitja saa avvohinnas tahvlipuutri.

  UL
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin