Nummõr' 319
Rehekuu 7. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Meki märgi om saanu 90 söögiasja
 • Uudissõ
   
 • Tartese Heino sai valmis Võromaa lõõdsaraamadu
 •  
 • Leevänätäl Karilatsin
 •  
 • Karulan saa oppi savvusanna keresse tegemist
 •  
 • Võro koolinimmi konkurssõ
 •  
 • Käisi-preemiä uut kandidaatõ
 •  
 • Käsitüülise arotasõ kuuntüüd
 • Märgotus
   
 • Perrähõigahus.
  Kõivu Madis
 •  
 • Tudõngipõlvõ mõtlõmatus
 • Elo
   
 • Antoni Annika edimäne raamat
 •  
 • Häniläse tõnõ luulõkogo
 •  
 • Sulbi mihklilaada pääl oll´ rekordarv müüjit
 •  
 • Savõrna laat es mahu platsi pääle är
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
  Karulan saa oppi savvusanna keresse tegemist
   
  11.–12. rehekuu pääväl saa Karula rahvuspargi küläliisikeskusõ man oppi savvusanna keresse ehitämist.

  Pottsepp Jänesse Sandri juhtmisõl tetäs Ähijärve suidsusannalõ vahtsõnõ keres. Tuu tähendäs, et vana keres võetas vallalõ ja ehitedäs meistri juhtmisõ perrä vahtsõst üles.

  Jutus omma ka keresse sordi ja kuis noidõ iist huult kanda, määne om õigõ kütmine ja kuis valli keressekivve.

  Ku kinkalgi om oppusõ jaos pakku häid keressekivve ja ravvalattõ kivve ala pandmisõs, sis omma kõrraldaja tenoligu ja pakva vasta sannaõdagut.

  Teedüst saa Laanõmõtsa Liina käest tel 5698 7103, liina.laanemets@keskkonnaamet.ee.

  UL
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin