Nummõr' 319
Rehekuu 7. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Meki märgi om saanu 90 söögiasja
 • Uudissõ
   
 • Tartese Heino sai valmis Võromaa lõõdsaraamadu
 •  
 • Leevänätäl Karilatsin
 •  
 • Karulan saa oppi savvusanna keresse tegemist
 •  
 • Võro koolinimmi konkurssõ
 •  
 • Käisi-preemiä uut kandidaatõ
 •  
 • Käsitüülise arotasõ kuuntüüd
 • Märgotus
   
 • Perrähõigahus.
  Kõivu Madis
 •  
 • Tudõngipõlvõ mõtlõmatus
 • Elo
   
 • Antoni Annika edimäne raamat
 •  
 • Häniläse tõnõ luulõkogo
 •  
 • Sulbi mihklilaada pääl oll´ rekordarv müüjit
 •  
 • Savõrna laat es mahu platsi pääle är
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
  Kodoleib mekk häste.
  Harju Ülle pilt
   
  Leevänätäl Karilatsin
   
  Seo nätäl (kooni 10.10.) om leevänätäl Põlva talorahvamuusõumin Karilatsin.

  Latsiaia- ja koolilatsilõ ni tõisilõ huviliidsilõ (pere) kõnõldas ja näüdätäs muusõumi rehetarrõn, kuis leib om aastasatu mi inemiisi söögilavva pääle jõudnu.

  Päält tuu laultas, mängitäs ja aias juttu. Pernaanõ pakk aholämmind leibä kah.

  Huvilidsõ piät hindäst ette teedä andma tel 797 0310 või muuseum@polvamaa.ee.

  UL
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin