Nummõr' 319
Rehekuu 7. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Meki märgi om saanu 90 söögiasja
 • Uudissõ
   
 • Tartese Heino sai valmis Võromaa lõõdsaraamadu
 •  
 • Leevänätäl Karilatsin
 •  
 • Karulan saa oppi savvusanna keresse tegemist
 •  
 • Võro koolinimmi konkurssõ
 •  
 • Käisi-preemiä uut kandidaatõ
 •  
 • Käsitüülise arotasõ kuuntüüd
 • Märgotus
   
 • Perrähõigahus.
  Kõivu Madis
 •  
 • Tudõngipõlvõ mõtlõmatus
 • Elo
   
 • Antoni Annika edimäne raamat
 •  
 • Häniläse tõnõ luulõkogo
 •  
 • Sulbi mihklilaada pääl oll´ rekordarv müüjit
 •  
 • Savõrna laat es mahu platsi pääle är
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
  Tartese Heino sai valmis Võromaa lõõdsaraamadu
   
  Harju Ülle

  Tartese Heino om kokko säädnü raamadu Võromaa lõõdsamängjist, raamadu näütämise pido tulõ 12.10. kell 12 Võrol Kandlõ kultuurimaja väikun saalin.

  «Seo oll’ väega suur tüü, aigu võtt’ pia viis aastat,» kõnõl’ Tartese Heino. «Oll’ vaia vanõmba mehe ütekaupa läbi kävvü ja näidega juttu aia. Väega uutsõva, et näide mano tultas, mõnõl oll’ laud katõtu. Ku ma esi kah mõnõ luu mängse, sis oll’ näil väega hää miil. Õkva tundsõ, kuis inemine läts’ vallalõ, võõralõ tä es olõs kõiki asjo kõnõlnu.»

  Raamadu jaos valisi Tartes vällä huvitavamba juhtumisõ pillimiihi elost, mängmisest ja pille tegemisest.

  Raamatun om juttu ka lõõtsu võikimängmisest, midä om Võromaal tettü joba päält 40 aasta.

  «Põlvan oll’ joba 1972. aastal, tuust omma mul pildi olõman,» kõnõl’ Tartes. «Võrol oll’ edimäne võikimängmine 1974. aastal.»

  Raamatun om hulga esieräliidsi vanno pilte ja dokustaatõ. Näütüses saiva Teppo Augusti tettüisi pille umanigu Vinne aol Teppo lõõdsa passi. Viil pääle raamadu trükmist näkk’ Tartese Heino üte Tarto mehe käen edimäst säänest passi.

  Raamatulõ sai pantus pia 150 lõõdsamängjät Teppo Augustist täämbädse pääväni vällä. Peris noorõkõsõ siski raamatulõ es saa.

  «Küsse Noormaa Tarmo käest, mis mi noidõga teemi, kes Võro muusigakoolin lõõtsa opva. Tä sis ütel’, et kül näide mano aig jõud,» selet’ Tartes.

  Vanal Võromaal om lõõdsamiihi kokko nii 300 ümbre. «Noid kasus pääle nigu siini pääle vihma!» kitt’ Heino häämeelega.

  Pääle kasus ka pillimeistrit. Perämädse säitsme aastaga om vahtsit Teppo-tüüpi lõõdsapille tettü pia sada tükkü.

  Vana Teppo jõudsõ noid tetä nii 150–200. «Teppo tekk’ ütsindä, mi olõmi tennü kamba pääle – päämidselt Pärnametsa Ivar, Vuksi Alar ja ma. Kokko om Eestin lõõdsameistrit joba kümne ümbre,» selet’ Tartese Heino.
   
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin