Nummõr' 319
Rehekuu 7. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Meki märgi om saanu 90 söögiasja
 • Uudissõ
   
 • Tartese Heino sai valmis Võromaa lõõdsaraamadu
 •  
 • Leevänätäl Karilatsin
 •  
 • Karulan saa oppi savvusanna keresse tegemist
 •  
 • Võro koolinimmi konkurssõ
 •  
 • Käisi-preemiä uut kandidaatõ
 •  
 • Käsitüülise arotasõ kuuntüüd
 • Märgotus
   
 • Perrähõigahus.
  Kõivu Madis
 •  
 • Tudõngipõlvõ mõtlõmatus
 • Elo
   
 • Antoni Annika edimäne raamat
 •  
 • Häniläse tõnõ luulõkogo
 •  
 • Sulbi mihklilaada pääl oll´ rekordarv müüjit
 •  
 • Savõrna laat es mahu platsi pääle är
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
  Tudõngipõlvõ mõtlõmatus
   
  1990. aastidõ edeotsan olli Eesti poodi viil tühä ja rahha kah inemiisil es olõ.

  Mu täditütre miis Uko opsõ Tarto ülikoolin keemiät. Tä sai ütes suvõs Suumõ tüüle.

  Nigu eesti mehe iks omma, es saa tä kavva käe karmanin vahti, kõgõ pidi midägi tegemä. Nii läts’ Uko perremehe manu ja pallõl’ hindäle ka nädälivaihtusõs tüüd löüdä.

  Peremiis kai Ukot imelikult, a ütel’, et häste, a sis iks topõld tasu iist. Ukol oll’ sändse lahkusõ pääle hää miil: timä tahtsõ jo tüüd õnnõ igävüse peletämises.

  Palgapääväl sai Uko hulga marku ja läts’ Soomõ puuti, ostsõ vahtsõ ilosa kohvimassina. Säänest koton imäl es olõ, kon kohvipuru panõt üles topsikudõ ja kohv juusk kanni sisse.

  Viil ostsõ tä tuul aol umbõlõ vägevä massina: katõ kassetiga raadiomaki. Valjuhääldi sai eräle külge panda ja perän jäl är võtta. Lõpus ostsõ hindäle üte pikä mäntli kah. Hulga rahha jäi viil alalõ.

  Koton kaiva sõbra-sugulasõ asjo ku maailma imet.

  Tuudaigu olõs saanu Soomõn üte suvõga teenidü raha iist osta Tartohe vahtsõ kolmõ tarõga kortõri. A Ukolõ es tulõ sääne mõtõ päähägi. Tä elli ühikan, naist kah es olõ...

  Ühikan sai Uko ildampa kokko uma tulevasõ naasõ Hillega, kiä opsõ kah keemiät. Nä ellivä ühikan viil mitu aastat pääle ülikooli kah: es olõ kohegi muialõ elämä minnä.

  Uko märgüt’, et ku tuul aol olõssi mõnõkümne tuhandõ krooniga kortõri ostnu ja kinnisvarabuumi aigu maaha möönü, olõssi tä rikas miis olnu.

  Aga või-olla ei olõs tä sis kokko saanu uma naasõ Hillega ja elo olõssi hoobis tõistsugumanõ.

  Nuu umal aol vägevä massina omma alalõ, saisva Uko imä puul kapin. Mäntli om kül är kaonu.

  Ermeli Vaido
  Urvastõ khk
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin