Nummõr' 319
Rehekuu 7. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Meki märgi om saanu 90 söögiasja
 • Uudissõ
   
 • Tartese Heino sai valmis Võromaa lõõdsaraamadu
 •  
 • Leevänätäl Karilatsin
 •  
 • Karulan saa oppi savvusanna keresse tegemist
 •  
 • Võro koolinimmi konkurssõ
 •  
 • Käisi-preemiä uut kandidaatõ
 •  
 • Käsitüülise arotasõ kuuntüüd
 • Märgotus
   
 • Perrähõigahus.
  Kõivu Madis
 •  
 • Tudõngipõlvõ mõtlõmatus
 • Elo
   
 • Antoni Annika edimäne raamat
 •  
 • Häniläse tõnõ luulõkogo
 •  
 • Sulbi mihklilaada pääl oll´ rekordarv müüjit
 •  
 • Savõrna laat es mahu platsi pääle är
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
  Perrähõigahus 
    
   
  Kõivu Madis
  5.12.1929–24.09.2014
   
    
  Asi om nüüt nii, et Madist timä lihalikul kujul meil inämb ei olõ. Arvada, et ei olõ ammu inämb ka tuud Pekri talu muldpõrmandut, kon ma tunsõ, et olõ Võrumaaga üts. Pallidõ jalatalluga tunsõ.

  Madis and’ umalõ väsünüle ihulõ puhkusõ. Vaim, loodami, ei kao niipia ja ku tuudmuudu aruta, sõs olõki-i midä leinädä.

  Ma kül kahjadsi Pekrilt bussiga läbi sõitõn, et konnõgi ei näe leinälippõ. Õigõ tä jo om: ku Lõuna-Eestin kedägi lippõga leinädä, sõs oll’ tuu Madis.

  Madissõ analüütilidsest filosoofiast ma kül suurt arru es saa, a mõnõ ao peräst löüdse, et ma olõ nakanu lausiid Madissõ muudu analüüsmä. Peris kõhedu nakas’.

  Madis ku füüsik tekk’ mullõ paar keerulist säädüst lihtside maamehe sõnnuga selges, nii et mullõ pugõsi naha vahelõ sükäv avvukartus kõgõ Luudu vasta.

  Madis ku kiränik ai mullõ kõgõpäält rindu kimmä hindätiidmise: ma olõ tuusama raudtii-vahelinõ võrukõnõ nigu Madiski. Tenü Madissõ näütemängõlõ naksi ma arru saama vanõmbidõ inemiisi poolikist lausist. Ka noist, miä tõnõkõrd viil alustamada.

  Madis pand’ suu kinni ka noil arvõammõtnigu-hingega hädä-poliitikil, kiä ütli, et üts vai tõnõ inemise hääs tett asi ei tasu hinnäst är. Madissõ vastalausõ oll’: inemine kõgõ tävvega ei tasu hinnäst är.

  Nii et Madist om alalõ küländ pall’u. Midä mi sõs leinämi? Ma arva: leinädä tasus tuud, et silmä ei putu põrõlt üttegi vahtsõt Madist.

  A nooril imädel tasus pääle passi: ku mõni lats hällün kässiga usinalõ kärbläisi kaits, sõs või tuu olla vahtsõnõ Madis. Ja ku tälle viil kõllanõ värm…

  Tasus uuta ja luuta. Jättü-i, Madis, meid peris maaha!

  Pulga Jaan,
  talupoig
   
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin