Nummõr' 319
Rehekuu 7. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Meki märgi om saanu 90 söögiasja
 • Uudissõ
   
 • Tartese Heino sai valmis Võromaa lõõdsaraamadu
 •  
 • Leevänätäl Karilatsin
 •  
 • Karulan saa oppi savvusanna keresse tegemist
 •  
 • Võro koolinimmi konkurssõ
 •  
 • Käisi-preemiä uut kandidaatõ
 •  
 • Käsitüülise arotasõ kuuntüüd
 • Märgotus
   
 • Perrähõigahus.
  Kõivu Madis
 •  
 • Tudõngipõlvõ mõtlõmatus
 • Elo
   
 • Antoni Annika edimäne raamat
 •  
 • Häniläse tõnõ luulõkogo
 •  
 • Sulbi mihklilaada pääl oll´ rekordarv müüjit
 •  
 • Savõrna laat es mahu platsi pääle är
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
  Latsõ mõistsõ lihamassinat kipõmbalõ kokko säädi.
  Antsovi Raivo pilt.
   
  Savõrna laat es mahu platsi pääle är
   
  28. süküskuu pääväl Savõrnan peetü mihklilaada pääle tull´ kokko nii hulga kauplõjit, et laadaplats jäi kitsas.

  Müügis oll’ tuudu mett, lambalihha, sõira, kalla, kodoveini, küdsetüt kraami, sibulat, kurõmarju ja palokit, linaõlli ja -jahhu, purgisüüke, massinajuppõ ja pall’o muud.

  Pall’o kaeti kodojänessit.

  Viktoriinis oll’ vana ao majapidämisriistu ärtundminõ, tuuga sai rahvas parajalõ pääd murda. Niisama oll’ peris rassõ õnnõ maigu ja lõhna perrä vürtse ja hainu är tunda.

  Populaarnõ oll’ lihamassina ao pääle kokkopandminõ. Tull’ vällä, et latsõ olli kipõmba ja osavamba kokkopandja.

  Laada pääl oll’ ka purgisüüke võistlus: võistli 13 salatit ja kuus sahvti. Laadaliisilõ miildü soolatsist purgisüükest kõgõ inämb Peetsmani Heli seeneseljanka ja makõst kraamist Meitsari Svetlana pääväminegi sahvt rabarbrist, põrknast ja aprikoosist.

  Laada man peeti viil vanakraamiturgu, päämidselt pakuti rõivit, majapidämiskraami ja autojuppõ.

  Luiga Anu, Valgjärve valla kultuuritüütäjä, laada kõrraldaja
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin