Nummõr' 319
Rehekuu 7. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Meki märgi om saanu 90 söögiasja
 • Uudissõ
   
 • Tartese Heino sai valmis Võromaa lõõdsaraamadu
 •  
 • Leevänätäl Karilatsin
 •  
 • Karulan saa oppi savvusanna keresse tegemist
 •  
 • Võro koolinimmi konkurssõ
 •  
 • Käisi-preemiä uut kandidaatõ
 •  
 • Käsitüülise arotasõ kuuntüüd
 • Märgotus
   
 • Perrähõigahus.
  Kõivu Madis
 •  
 • Tudõngipõlvõ mõtlõmatus
 • Elo
   
 • Antoni Annika edimäne raamat
 •  
 • Häniläse tõnõ luulõkogo
 •  
 • Sulbi mihklilaada pääl oll´ rekordarv müüjit
 •  
 • Savõrna laat es mahu platsi pääle är
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
  Häniläse tõnõ luulõkogo
   
  Antsla kandist peri Häniläsel tull´ vällä tõnõ õdaguvõrokiilne luulõkogo «Lugu rohiliidsi silmiga kuulmeistrist».

  Perämädse nelä aasta joosul kirotõdu luulõtusõ kõnõlõsõ autori sõnno perrä sändsist as’ost: ütsik hiidüskine inemine kallõ ilma kesken; Eesti ütiskunna var’oküle; luudus inemise kõrval ja timä võimu all; koolilatsõ ja kuulmeistri keerolinõ ilm, vanaaolinõ tarkus; kiränik ja lugõja, armu ja abielo ilo, latsõ ja imä valu ni õnn; inemise hindäotsmisõ; inemine ja timä minnevaig.

  Häniläne ütel’, et egä luulõtusõ seen om määnegi lugu.

  Omma luu inemiisi ja tõisi hengeliidsi (eläjä, tsirgu, kasvukõsõ) elosaatuisist.

  Raamadu man om CD-plaat 50 luulõtusõga, miä Häniläne om esi sisse lugõnu. Raamadu lõpun om 600 sõnaseletüst.

  Häniläne (s 1953) om peri Urvastõ kihlkunnast Oe küläst Ala-Siimani talost, eläs ja tüütäs Harjumaal Jüri kihlkunnan Lagedil. Tä oll’ 36 aastat eesti keele ja kirändüse oppaja, no toimõndas raamatiid.

  Häniläne om saanu 1. kotusõ murdõloominguvõistlusõl «Rahva kiil ja miil».

  2008. aastal võit’ tä Hendrik Adamsoni murdõluulõvõistlusõ. 2009. aastal sai tä Loomingu aastaavvohinna. Timä 2010. aastal ilmunu luulõkogo «Ma pühäpääväpõllõ mõsi» oll’ Betti Alveri debüüdiavvohinna nominent.

  Häniläne kinkse uma raamadu kõigilõ Võro, Põlva, Valga, Villändi ja Tarto maakunna nink Tartu liina koolõlõ. Võro ja Põlva maakunna raamadukogo saiva tuu kah.

  Häniläne ütel’, et «Lugu rohiliidsi silmiga kuulmeistrist» passis lukõ nii noorilõ ku vanulõ inemiisile, ja luut väega, et timä raamatut ei jäetä riiuli pääle tolmama.

  Häniläse vahtsõt raamatut näüdätäs Võromaal märdikuu algusõn võro kirändüse pääväl, a puutõst (ka Võro raamadupoodist) saa tuud joba osta.

  UL
   
  Häniläne uma vahtsõ luulõkogoga.
  Harju Ülle pilt
   
  Mu varba maamuna küllest vallalõ pässi

  Mul veli kuldnokk
  külän käve.
  Timä vanan valgõn klaarin laul’,
  kastanin ja
  katõharulidsõn kõon,
  süküsjoonikun
  nink vahtrõpuun.
  Ma kavva kai velle
  väikut koku läükävät
  ja kuldsõt nokakõist nink kurgualust värisevät.

  Helle päiv läbi kõo
  ja kastani helgäs’,
  tasanõ tuul kuldnoka
  kuhtikõist silläs’.
  Mu varba maamuna küllest vallalõ pässi,
  sällä külge siiva kasvi
  ja ma korgõn
  kõo kotsil linnassi.
  Päiv palut’ mu põski
  ja tuul kõrvu seen tuhisi,
  ma kõgõst hengest vellele kuldnokalõ vasta hõisassi.

  Häniläne
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin