Nummõr' 319
Rehekuu 7. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Meki märgi om saanu 90 söögiasja
 • Uudissõ
   
 • Tartese Heino sai valmis Võromaa lõõdsaraamadu
 •  
 • Leevänätäl Karilatsin
 •  
 • Karulan saa oppi savvusanna keresse tegemist
 •  
 • Võro koolinimmi konkurssõ
 •  
 • Käisi-preemiä uut kandidaatõ
 •  
 • Käsitüülise arotasõ kuuntüüd
 • Märgotus
   
 • Perrähõigahus.
  Kõivu Madis
 •  
 • Tudõngipõlvõ mõtlõmatus
 • Elo
   
 • Antoni Annika edimäne raamat
 •  
 • Häniläse tõnõ luulõkogo
 •  
 • Sulbi mihklilaada pääl oll´ rekordarv müüjit
 •  
 • Savõrna laat es mahu platsi pääle är
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
  Urvastõ kihlkunnan Kraavil Lüüsi palvõmaja man 1913. aastal peet süküslaat. Seo kirämiis Kangro Bernardi tett pilt pantas suurõs tettült vällä Eesti Rahva Muusõumi vahtsõhe majja.
  Võromaa muusõumi pilt.
   
  Laadakombist
   
  Vanastõ peeti Võromaal pall’o laatu, tunnõdu olli hobõsõ-, eläjä-, lina- ja kalalaada. Seoniaoni omma rahval meelen Lindora lambalaat, Lüübnitsä sibulalaat jne.

  Vanno laadapilte kaiõn jääs silmä, et hobõsit oll’ väega pall’o.

  Sis sõidõtigi laata hobõsõga, panti söögikott nõna ala ja müüdi umma kraami õkva vankrist.

  Laada pääl astsõ üles mustkunstnigu ja kahrutandsitaja, oll’ püürdhäll (karussell) ja hulga muud põnõvat.
  Latsõ uutsõ väega laatu: sis anti näile tsipakõsõ rahha laadasaia ja vurtsuvii ostmisõs.

  Kirämiis Adsoni Arthur om uman mälehtüisiraamatun tulõtanu miilde vanna laulu:

  Kui mina Võro laadal käve,
  kõndse üle mitme läve,
  käije, seije kõllast saia,
  lätsi peräst ütte majja...


  Laatu peeti päämidselt sügüse (mihklilaada), keväjäpoolõ talvõl ja harva suvõl, selle et kipõl hainaaol olõ-s tuus aigu.

  Laata peeti üts vai kats päivä. Kerik es lupa pitä laata puulpäävä ega pühäpäävä, pühhi aigu ega päiv inne ja pääle pühhi – et rahvas iks kimmähe kerikuhe jõvvassi.

  Tsipakõsõ päält saa aasta tagasi naati laatu kõrraldama sakõmbahe ja vahtsin kotussin: valla-, rahva- ja koolimaiu man.

  Päält tõist ilmasõta, Vinne aigu lõpõtõdi vannamuudu laadapidämine piaaigu är, tuu asõmõlõ tulli kaubandusorganisatsioonõ suurmüügi.

  Ku Eesti vabas sai, läts’ laadapidämine vahtsõst huugu.

  Võromaal omma lännü egä aastaga suurõmbas ja vägevämbäs Hauka, Vahtsõliina ja Lindora laat, mano om tulnu hulga vahtsit laatu.

  Ruusmaa Arthur,
  Võromaa muusõumi päävarahoitja
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin