Nummõr' 319
Rehekuu 7. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Uma Meki märgi om saanu 90 söögiasja
 • Uudissõ
   
 • Tartese Heino sai valmis Võromaa lõõdsaraamadu
 •  
 • Leevänätäl Karilatsin
 •  
 • Karulan saa oppi savvusanna keresse tegemist
 •  
 • Võro koolinimmi konkurssõ
 •  
 • Käisi-preemiä uut kandidaatõ
 •  
 • Käsitüülise arotasõ kuuntüüd
 • Märgotus
   
 • Perrähõigahus.
  Kõivu Madis
 •  
 • Tudõngipõlvõ mõtlõmatus
 • Elo
   
 • Antoni Annika edimäne raamat
 •  
 • Häniläse tõnõ luulõkogo
 •  
 • Sulbi mihklilaada pääl oll´ rekordarv müüjit
 •  
 • Savõrna laat es mahu platsi pääle är
 • Juhtkiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
  Uma Lehe 2014. aasta suur jutuvõistlus
   
   
  Harju Ülle,
  päätoimõndaja
   
    
  Juhtkiri: Kirjapandmisõ aig
   
  Imehtä, ku hulga võrokeelitsit raamatit om mõnõ perämädse kuuga vällä tulnu, ja tiiä, et õkva om näid viil mano tulõman. Aig om vast sääne, et inemisel om tahtminõ hinge päält är kirota.

  Meeletül aol juhtus ka egäsugumaidsi esivärki asjo. Läät kõrras kotost vällä, käüt tsõõri liina vai külä pääl ja joba midägi sünnüs. Vai sis ostat vai tellit midägi, tahat autot remonti, ajat mändsegi ettevõttõga asja ja oi-oi... Mõista-i ette kujotagi, määne jandal või väikust as’ast vällä kassu.

  Vai aja tervüsehädä tohtri mano ja midä kõkkõ sääl viil juhtus, nätä ja kuulda saa... Sääl sünnüse luu nii imelisest tervessaamisõst ku ka väega kurva ja hallõ luu. A saa ka uskmalda pall’o nall’a, millest või säädi kokko viil mitu «Haigõmaja» tiatritükkü. Olõ esi haigõmajan nännü, kuis pööräline nal’alugu lätt vallalõ väiku joodipudõlikõsõ ütest tarõst tõistõ viimisest.

  Elo om nii esieräline ja huvitavit juhtumiisi täüs, panõ kirja õnnõgi, et meelest es lännü. Esivärki asjo juhtus egän iän inemiisiga, nii nuuri ku vannoga. Tuuperäst kutsugi kõiki ummi juhtumiisi kirja pandma ja ka uma kandi rahvaga jagama.

  Esieränis julgusta Uma Lehe jutuvõistlusõlõ kirotama inemiisi, kiä olõ-i tuud inne tennü. Tere tulõmast Uma Lehe jutuvõistlusõ punti, kon om joba 215 inemist kõigist Vana Võromaa kihlkundõst.
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin