Nummõr' 318
Süküskuu 23. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Mihklipäiv lambalihaga
 • Uudissõ
   
 • Kunstnigu ja kirämehe Valtri Edgari looming eläs edesi
 •  
 • Tiikaaslasõ mälehti Pokumaal Valtri Edgarit
 •  
 • Naatas otsma neländä Uma Pido lavastajat
 •  
 • Naiskodokaitsja korjasõ purgisüüke
 •  
 • Räpinä uut hõpõleerilatsi
 •  
 • Valgjärve sai kergliiklustii
 • Märgotus
   
 • Pühäjõõ vägi
 •  
 • Ahmani Piret: ütelge ummilõ, ku pall’o ti näist hooliti
 •  
 • Pihlõnõ sügüsetunnõ
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Hani om targõmb tsirk, ku ti arvata mõistati!
 •  
 • Latsitarõ uut latsi
 •  
 • 70 aastakka suurõst eestläisi Läände pagõmisõst
 •  
 • Kodo kisksõ hirmust kõvõmbalõ
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kersna Vahur (kural) kullõs Ernitsä Heiki mälehtüisi Valtri Edgarist.
  Kuulmetsa Heli pilt
   
  Tiikaaslasõ mälehti Pokumaal Valtri Edgarit
   
  20.–21. süküskuu pääväl peeti Pokumaal kunstnigu ja kirämehe Valtri Etsi (Edgari) 85. sünnüaastapäivä.

  Puulpüha tetti Tikkmanni Merikese vidämisel hainapuppõ. Lihteini Elin opas’ pokudõ ja krattõ tegemist. Pühäpäävä opas’ Liivaku Age Ly luudusligust kraamist egäsugutsid ummamuudu asju tegemä. Margna Epp juhat’ lastukõisi pääle maalmist.

  Kelläst kolmõst oll’ jututsõõr, kutsutu külälise tulõtiva Kersna Vahuri juhatusõ perrä Valtri Etsi miilde. Ummi mälestüisi jagi Tammõ Tõnu ja Randviiru Tiiu, kes mäletivä Etsi Talliina aost: Valtri Ets käve balletitunnõn ja lavakunstikoolin nuuri joonistaman.

  Tammõ Tõnu tulõt’ miilde, et kunstnik es pruugi tsehkendämise man musta värmi: «Tä es kannahta tuud sukugi.» «Lotte om Ramsese latsõlats,» tutvust’ Kersna Vahur Lotte-juttõ tsehkendäjät Ernitsä Heikit. Ja kukki Heiki arvas’, et timä jaos om «Edgari mäntli liiga suur kanda», sis umas oppajas ja tiinäütäjäs pidä ta Etsi kimmäle: «Lottõt joonistõn olli Etsi pildi kõgõ silmi iin.»

  Kirästäjä Murutari Alo, Urvastõ kandi mehe Veini Juhan, Pirsko Märt ja Lutsari Aare kõnõliva joba aost, ku Edgar Koigu külän Pöörüsmäel eläsi. Paikligu mehe kävevä täl abin ja avitiva elämist kobista. Mõnikõrd kävevä ka niisama juttu ajaman. Ja ega sis kiäki tüü iist rahha es taha. Valter massõ tüü iist maalõga. Nii ommaki mitmõ kohaligu tarõsaina Etsi pilte täüs. Mälestüisiõdagu köütse kitarrimängu ja laulõga kokko Uuslaili Taisto.

  Valtri sünnüpäävänätäl oll’ ka Kuldri koolin.

  Kuulmetsa Heli
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin