Nummõr' 318
Süküskuu 23. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Mihklipäiv lambalihaga
 • Uudissõ
   
 • Kunstnigu ja kirämehe Valtri Edgari looming eläs edesi
 •  
 • Tiikaaslasõ mälehti Pokumaal Valtri Edgarit
 •  
 • Naatas otsma neländä Uma Pido lavastajat
 •  
 • Naiskodokaitsja korjasõ purgisüüke
 •  
 • Räpinä uut hõpõleerilatsi
 •  
 • Valgjärve sai kergliiklustii
 • Märgotus
   
 • Pühäjõõ vägi
 •  
 • Ahmani Piret: ütelge ummilõ, ku pall’o ti näist hooliti
 •  
 • Pihlõnõ sügüsetunnõ
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Hani om targõmb tsirk, ku ti arvata mõistati!
 •  
 • Latsitarõ uut latsi
 •  
 • 70 aastakka suurõst eestläisi Läände pagõmisõst
 •  
 • Kodo kisksõ hirmust kõvõmbalõ
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kunstnigu ja kirämehe Valtri Edgari looming eläs edesi
  Valteri loomingu näütüs Võro latsiraamadukogon
   
  Leimanni Eve

  Võromaa keskraamadukogo latsiosakunnan saa märdikuu lõpuni nätä suurt Valtri Edgari loomingu näütüst.

  Latsiosakunna juhataja Laanpere Helle kõnõlas, et raamadukogo rahval oll’ kunstnikuga lämmi läbisaaminõ, täl käüti Urvastõ vallan Koigu külän Pöörüsmäe talun abingi. Nii om kunstnik ja ildampa ka timä perijä usaldanu osa maalõ raamadukokko hoiulõ.

  «Tuust varamust pannimi vällä pilte, kon kunstnik latsi om kujotanu,» selet’ Laanpere Helle. Noist kümme pilti omma edimäst kõrda rahvalõ nätä.

  Näütüse «Pildi-jutu-maailm» üts osa näütäs kunstnigu kujondõduid raamatit, mille tegeläse saiva Valtri käest kimmä näo. «Ku parhilla pruuvi Krõlli, Nublut, Sipsikut kuigi tõistmuudu kujota, üteldäsi õkva, et tuu olõ-i tuu,» ütel’ Laanpere Helle.

  Tõsõn osan tuust näütüsest om vällän osa latsiaokirjun – Pioneerin ja Tähekesen – ilmunuid pilte. Viil omma vällän Valtri Edgari latsiraamadu, kon nii pilt ku jutt timä uma.
   
  Laanpere Helle kaes hää meelega Valtri Edgari ilosit pilte.
  Leimanni Eve pilt
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin