Nummõr' 318
Süküskuu 23. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Mihklipäiv lambalihaga
 • Uudissõ
   
 • Kunstnigu ja kirämehe Valtri Edgari looming eläs edesi
 •  
 • Tiikaaslasõ mälehti Pokumaal Valtri Edgarit
 •  
 • Naatas otsma neländä Uma Pido lavastajat
 •  
 • Naiskodokaitsja korjasõ purgisüüke
 •  
 • Räpinä uut hõpõleerilatsi
 •  
 • Valgjärve sai kergliiklustii
 • Märgotus
   
 • Pühäjõõ vägi
 •  
 • Ahmani Piret: ütelge ummilõ, ku pall’o ti näist hooliti
 •  
 • Pihlõnõ sügüsetunnõ
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Hani om targõmb tsirk, ku ti arvata mõistati!
 •  
 • Latsitarõ uut latsi
 •  
 • 70 aastakka suurõst eestläisi Läände pagõmisõst
 •  
 • Kodo kisksõ hirmust kõvõmbalõ
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Kiri
   
  Tävvendüs vanalõ pildile

  Mul om väikene lisa 26.08. Uman Lehen ilmunu vana pildi luu kotsilõ «Kõva Mehkamaa kuulmeistri 1930. aastil».
  Edimädsen rian kuralt puult edimäne om Varstu külä Miku algkooli juhataja Kokõ Jaan (1896–1960). Tä oll’ koolijuhataja aastil 1925–1941. Kittä ma tedä ei mõista, a tiiä, et oll’ kõva rahvamiis ja süämest hää inemine.
  Tõsõn rian häält puult kolmas om Miku algkooli oppaja Marjaku Friida. Mullõ om kõnõldu, et tä oll’ ollu väega tasalik ja aravõitu inemine.
  Jaan oll’ mu imä veli, mullõ unu. Mu imä elli naidõ inemiisiga koolimajan üten ütessä aastat.

  Kindma Maimu
  Valgjärvelt, Varstust peri
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin