Nummõr' 318
Süküskuu 23. päiv 2014
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Mihklipäiv lambalihaga
 • Uudissõ
   
 • Kunstnigu ja kirämehe Valtri Edgari looming eläs edesi
 •  
 • Tiikaaslasõ mälehti Pokumaal Valtri Edgarit
 •  
 • Naatas otsma neländä Uma Pido lavastajat
 •  
 • Naiskodokaitsja korjasõ purgisüüke
 •  
 • Räpinä uut hõpõleerilatsi
 •  
 • Valgjärve sai kergliiklustii
 • Märgotus
   
 • Pühäjõõ vägi
 •  
 • Ahmani Piret: ütelge ummilõ, ku pall’o ti näist hooliti
 •  
 • Pihlõnõ sügüsetunnõ
 •  
 • Kiri
 • Elo
   
 • Hani om targõmb tsirk, ku ti arvata mõistati!
 •  
 • Latsitarõ uut latsi
 •  
 • 70 aastakka suurõst eestläisi Läände pagõmisõst
 •  
 • Kodo kisksõ hirmust kõvõmbalõ
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämine külg
   
  Pihlõnõ sügüsetunnõ
   
  Leimanni Eve

  Ku ma tuul pühäpääväl latsõpõlvõkodo joudsõ, olliva tõsõ jo mõtsa lännü. Kaema, kuis tuu seeneuputusõga om.

  A mul olõki es plaani süküst mõtsast otsi. Ma luutsõ, et tsirgu olõ-i viil pihlapuud aia veeren vällä löüdnü ja vahepäälse vihma marju är määndänü. Pihlasahvt om mullõ ütes meelelidsembäs saanu – tuust pääle, ku imä sükävkülmäst paar topsitäüt mu kappi oll’ trehvänü. Jo minevä aasta sai näid esi karpi pantus ja taha es nüütki värskit satsi maaha maada.

  Pihlapuu veret’ uman tävven ilon. Vana retel avit’ kuurikatusõ pääle ja säält pässi kõgõ ilosambilõ ladvamarjulõ ligi.

  Silm päse es päävä iist. Tuu mängse verevide marju ja ka iho pääl nigu lämmäl suvõpääväl. Katusõ pääl korgõ heki var’on olõ es tuulõõhku kah.

  Kõrvu nakas’ alostusõs vaikus, a sis sai kullõlda, ku üts ja tõnõ tsirk hellü tekk’. Varõssil paistu jo ütte ku tõist ütstõsõlõ üteldä olõma: vaaksahusõ pääle üte puu otsast tull’ vastus tõsõ puu otsast ja kostki kolmandastki kandist üteldi sõna sekkä. Nigu kuunolõk olõs olnu.

  Marju pääl mag’ahõli hüürlänegi ja üte tühästettü ts’augavarrõ pääl näkk’ silm vaglakõist, kiä püüdse tetä näko, nigu olõsi tä esi kah ossakõnõ. No oll’ tunnõ, et aig sais ja suvi om sügüsemarjuga üten veretämän. Ladvapärliist saiva kausitävve joudsalõ kokko. No nii oll’ mul suvõlõpulinõ sügüsetunnõ ilma mõtsaldagi käen. Ja ildampa sükävkülmä talvõ uutma pakitu. Külh tuu tunnõ sis talvõl üten marjuga jäl vallalõ sulas
   
  Leimanni Eve pilt
   
  Uma Lehe
  300. numbri nupumäng
   
  „Tagamõtsa”
  ETV-n
   
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm
   
   
   
  Uma Internetin